TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 5, 6 SGK Toán lớp 8 tập 1

Tóm tắt lý thuyết nhân đơn thức với đa thức và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 5,6 SGK Toán lớp 8 tập 1 khái quát về kiến thức cơ bản của bài học mà các em học sinh cần phải nắm để áp dụng cho việc giải các bài tập. Tài liệu còn kèm theo các đáp án giải bài tập nhân đơn thức với đa thức trong SGK Toán 8, mời các em cùng tham khảo. | Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 5, 6 SGK Toán lớp 8 tập 1: Nhân đơn thức với đa thức” dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Giải bài tập SGK nhân đơn thức với đa thứcBài 1. (SGK trang 5 môn toán lớp 8 tập 1)Làm tính nhân:a) x2(5x3 – x – 1/2);b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)= 5x5 – x3 – 1/2x2b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.———–Bài 2. (SGK trang 5 môn toán lớp 8 tập 1)Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:a) x(x – y) + y(x + y) tại x = -6 và y = 8;b) x(x2 – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) tại x =1/2và y = án và hướng dẫn giải bài 2:a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100b) x(x2 – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2Với x =1/2, y = -100 biểu thức có giá trị là -2 . 1/2. (-100) = 100.————-Bài 3. (SGK trang 5 môn toán lớp 8 tập 1)Tìm x, biết:a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = án và hướng dẫn giải bài 3:a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 3036x2 – 12x – 36x2 + 27x = 3015x = 30Vậy x = ) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 155x – 2x2 + 2x2 – 2x = 153x = 15x =5—————Bài 4. (SGK trang 5 môn toán lớp 8 tập 1)Đố: Đoán tuổi Bạn hãy lấy tuổi của mình:– Cộng thêm 5;– Được bao nhiêu đem nhân với 2;– Lấy kết quả trên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN