TAILIEUCHUNG - UNG THƯ VÚ (Kỳ 2)

Đặc điểm giải phẫu bệnh lý một số Ung thư tuyến vú: + Cacxinom ống tuyến: Chiếm khoảng 78% số Ung thư vú. Thường chỉ bị một vú. Có thể gặp Cacxinom ống tuyến xâm nhập hoặc Cacxinom ống tuyến không xâm nhập. + Cacxinom thuỳ tuyến: Chiếm khoảng 9% số Ung thư vú. Thường bị ở cả hai vú. Thường được phát hiện thấy ở mức in situ (có người coi loại này là tiền Ung thư). + Cacxinom thể tuỷ: Chiếm khoảng 4% số Ung thư vú . Gồm các tế bào không biệt hoá và xâm nhiễm Lympho. | UNG THƯ VÚ Kỳ 2 2. Đặc điểm giải phẫu bệnh lý một số Ung thư tuyến vú Cacxinom ống tuyến Chiếm khoảng 78 số Ung thư vú. Thường chỉ bị một vú. Có thể gặp Cacxinom ống tuyến xâm nhập hoặc Cacxinom ống tuyến không xâm nhập. Cacxinom thuỳ tuyến Chiếm khoảng 9 số Ung thư vú. Thường bị ở cả hai vú. Thường được phát hiện thấy ở mức in situ có người coi loại này là tiền Ung thư . Cacxinom thể tuỷ Chiếm khoảng 4 số Ung thư vú . Gồm các tế bào không biệt hoá và xâm nhiễm Lympho rất mạnh. Các thể đặc biệt có tiên lượng tốt Chiếm khoảng 10 số Ung thư vú. Gồm các Cacxinom thể Nhú đơn thuần Cacxinom thể trụ Cacxinom thể nhầy. Bệnh vú Paget Biểu hiện dưới dạng tổn thương Eczema của đầu núm vú một bên thường đi kèm với Cacxinom ống tuyến ở phụ nữ. IV. Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng lâm sàng của Ung thư tuyến vú rất đa dạng khi có các triệu chứng điển hình thì thường đã ở giai đoạn muộn của bệnh. 1. Các triệu chứng tại tuyến vú a Khối to lên ở vú Là triệu chứng có ở 90 số bệnh nhân Ung thư vú. Có thể xác định được các tính chất sau Vị trí thường bị ở một vú nhưng có khi bị cả hai vú. Các biến đổi ở da vùng có khối U - Dấu hiệu da trên khối U bị lõm xuống vì dính vào khối U nhìn rõ khi cho bệnh nhân dang thẳng cánh tay bên có U ra và nhìn dưới ánh sáng tốt. - Dấu hiệu da kiểu vỏ cam nhìn rõ một mảng da bị phù nề đổi màu đỏ xẫm và có những điểm bị lõm sâu xuống ở chỗ chân lông. - Những trường hợp đến muộn có thể thấy da trên khối U đã bị loét ra chảy máu bội nhiễm. Mật độ thường chắc hoặc cứng. Bề mặt thường lồi lõm không đều. Ranh giới thường không rõ ràng vì tình trạng xâm nhiễm của U vào các tổ chức xung quanh. Kích thước to nhỏ tuỳ từng trường hợp. Di động kém do dính nhiều vào tổ chức xung quanh nhất là da và cơ ngực lớn. Thường không đau. Cần chú ý là có loại Cacxinom tuyến vú biểu hiện giống như một viêm tuyến vú da trên tuyến vú phù nề đỏ nhiễm cứng đau. b Những biến đổi ở núm vú Chảy dịch đầu núm vú

TỪ KHÓA LIÊN QUAN