TAILIEUCHUNG - Công nghệ SDH

Do SDH được thiết kế tối ưu cho phương thức truyền tải TDM,do vậy có những nhược điểm khi triển khai SDH cho mạng truyền tải dữ liệu gói | Nội dung Khái niệm mạng MAN-E Công nghệ thuần Ethernet Công nghệ MPLS Công nghệ PBB/PBT Công nghệ SDH Công nghệ WDM Công nghệ RPR Công nghệ T-MPLS HNT MetroE Case study Công nghệ SDH Có 2 chuẩn được sử dụng để truyền tại Ethernet qua Sonet/SDH LAPS (Link Access Procedure SDH) GFP (Generic Framing Procedure) Transport Ethernet over Sonet Ưu điểm của công nghệ SDH truyền thống Ưu điểm Chất lượng truyền tải thông tin trên kết nối cao, trễ truyền tải nhỏ Độ tin cậy kết nối cao Công nghệ đã được chuẩn hóa Thuận tiện sử dụng cho mô hình kết nối điểm – điểm Thiết bị được triển khai rộng rãi trên mạng, tương thích với nhiều chủng loại thiết bị mạng Quản lý dễ dàng Nhược điểm của công nghệ SDH truyền thống Do SDH được thiết kế tối ưu cho phương thức truyền tải TDM, do vậy có những nhược điểm khi triển khai SDH cho mạng truyền tải dữ liệu gói: Kết nối cứng, lãng phí tài nguyên băng thông khi kết nối truyền tải lưu lượng gói Không tối ưu và lãng phí tài nguyên băng thông khi truyền tải lưu lượng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN