TAILIEUCHUNG - Nguyên lý kế toán

Sử dụng thông tin kế toán để lập các mục tiêu cho doanh nghiệp, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu đó và điều chỉnh các hoạt động sao cho có hiệu quả nhất. | NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Giảng Viên E-mail: ledoanminhduc@ - Hiểu được các nguyên tắc kế toán, phương pháp ghi chép kế toán và cách cung cung cấp thông tin tài chính. - Sử dụng thông tin kế toán để lập các mục tiêu cho doanh nghiệp, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu đó và điều chỉnh các hoạt động sao cho có hiệu quả nhất. Thông tin kế toán giúp các nhà quản lý trả lời các câu hỏi: + Tiềm lực (tài sản) của doanh nghiệp như thế nào? + Công nợ của doanh nghiệp ra sao? + Doanh nghiệp làm ăn có lãi hay lỗ, lãi lỗ là bao nhiêu? + Hàng hóa tồn kho như vậy có quá nhiều hay ít? + Khả năng thu hồi các khoản nợ như thế nào? + Doanh nghiệp có khả năng trả nợ hay không? + Doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô hay giới thiệu thêm sản phẩm mới? + Giá thành sản xuất như thế nào, có thể tăng hoặc giảm giá thành hay không? có thể tăng hoặc giảm giá bán không? Mục tiêu của học phần đối với ngành Quản lý công nghiệp * Điểm quá trình - Kiểm tra; - Chuyên cần; - Phát biểu ý kiến, thảo luận. * Thi Cách

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN