TAILIEUCHUNG - Thi thử ĐH lần 1 môn Toán (A) năm 2010_Trường THPT Thanh Thủy

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh lần 1 môn toán (a) năm 2010_trường thpt thanh thủy', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sở GD ĐT Phú Thọ. Trường THPT Thanh Thủy. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2009-2010. Môn Toán A. Thời gian 180phút Không kể giao đề . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm . 2 X 4 Câu I 2 điểm Cho hàm số y -1 . 1 Khảo sát và vẽ đồ thị C của hàm số trên. 2 Gọi d là đường thẳng qua A 1 1 và có hệ số góc k. Tìm k sao cho d cắt C tại hai điểm M N và MN 3a ĨÕ . Câu II 2 điểm 1 Giải phương trình sin 3x - 3 sin 2x - cos 2X 3sin X 3 cos X - 2 0 . 1 1 x y 2 Giải hệ phương trình j y x y xy 1 4 y 2 x 7 y 2 n Câu III 1 điểm Tính tích phân I 3 sin x 2cos dx 0 sin x cos x 3 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình chữ nhật với SA vuông góc với đáy G là trọng tâm tam giác SAC mặt phẳng ABG cắt SC tại M cắt SD tại N. Tính thể tích của khối đa diệnMNABCD biết SA AB a và góc hợp bởi đường thẳng AN và mp ABCD bằng 300. Câu V 1 điểm Cho các sô dương a b c ab bc ca 3. 1 1 1 Chứng minh rang - -- - -- - - 1 a2 b c 1 b2 c a 1 c2 a b 1 . abc II. PHẢN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần 1 hoặc phần 2 . 1. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn hai đường tròn C x2 y - 2x - 2y 1 0 C x2 y2 4x-5 0 cùng đi qua M 1 0 . Viết phương trình đường thẳng qua M cắt hai đường tròn C C lần lượt tại A B sao cho MA 2MB. 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz hãy xác định toạ độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biếtA -1 0 1 B 1 2 -1 C -1 2 3 . Câu 1 điểm Khai triển đa thức 1 -3x 20 a0 a1x a2x2 . a20x20. Tính tổng S a0 2 aj 3 a2 . 21 a20 . 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 điểm 1 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy hãy viết phương trình các cạnh của tam giác ABC biết trực tâm H 1 0 chân đường cao hạ từ đỉnh B là K 0 2 trung điểm cạnh AB là M 3 1 . 2 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng d1 X _y _z và d2 112 2 X 1_y _z-1 -2 ĩ 1 Tìm tọa độ các điểm M thuộc d1 và N thuộc d2 sao cho đường thẳng MN song song với mặt phẳng P X - y z 2010 0 độ dài đoạn MN bằng V2 . .2 .