TAILIEUCHUNG - BỆNH UNG THƯ THỰC QUẢN (Kỳ 4)

Các phẫu thuật nối thông thực quản-dạ dày không cắt khối U (Bypass): Dùng khi U đã xâm lấn quá nhiều vào các cơ quan trọng yếu trong trung thất nên không thể cắt bỏ được. Thường dùng một đoạn đại tràng (đại tràng phải hoặc đại tràng trái) để nối thông giữa dạ dày với đoạn thực quản trên khối U : + Mổ kết hợp đường ngực và bụng: đưa đoạn đại tràng qua một vết mở cơ hoành vào lồng ngực (qua khoang màng phổi phải hoặc đi sát sau xương ức). Nối thông đoạn đại tràng. | BỆNH UNG THƯ THỰC quản Kỳ 4 b Các phẫu thuật nối thông thực quản-dạ dày không cắt khối U Bypass Dùng khi U đã xâm lấn quá nhiều vào các cơ quan trọng yếu trong trung thất nên không thể cắt bỏ được. Thường dùng một đoạn đại tràng đại tràng phải hoặc đại tràng trái để nối thông giữa dạ dày với đoạn thực quản trên khối U Mổ kết hợp đường ngực và bụng đưa đoạn đại tràng qua một vết mở cơ hoành vào lồng ngực qua khoang màng phổi phải hoặc đi sát sau xương ức . Nối thông đoạn đại tràng đó vào thực quản ở phía trên khối U. Mổ kết hợp đường bụng và đường cổ không mở ngực đưa đoạn đại tràng đi qua một đường hầm tạo nên ở dưới da từ vùng thượng vị qua trước xương ức lên vùng cổ phải hoặc trái. Nối thông đoạn đại tràng đó vào thực quản đoạn cổ phía trên khối U. c Các phẫu thuật cắt đoạn thực quản có khối U Tiến hành cắt đoạn thực quản có khối U sau đó tạo lại lưu thông ống tiêu hoá bằng các phương pháp sau Nối thông trực tiếp dạ dày-thực quản - Mổ kết hợp đường bụng và đường ngực đưa dạ dày lên lồng ngực qua khe thực quản-cơ hoành hoặc qua một vết mở cơ hoành. Có thể đưa dạ dày qua các đường trước động mạch chủ ngực sau động mạch chủ ngực theo đường đi của đoạn thực quản đã bị cắt bỏ hoặc sau xương ức để nối thông vào đầu trên của thực quản. - Mổ kết hợp đường bụng ngực phải và cổ phải đưa dạ dày qua khe hoành-thực quản vào ngực phải tiếp đó đưa lên vùng cổ phải với sự giúp đỡ của một đường mổ ở cổ bên phải và nối dạ dày vào đầu trên thực quản ở vị trí đó. - Mổ kết hợp đường bụng và đường cổ trái không mở ngực qua đường mổ ở cổ trái dùng tay bóc tách xuống đoạn thực quản trong ngực ở phần trên. Tiếp đó mở bụng và dùng tay bóc tách đoạn dưới thực quản trong lồng ngực qua khe thực quản-cơ hoành. Cắt và rút bỏ đoạn thực quản có khối U. Đưa dạ dày lên vùng cổ trái theo đường của đoạn thực quản bị cắt bỏ đó để nối vào đầu trên của thực quản. Nối thông thực quản-dạ dày bằng một đoạn đại tràng Dùng một đoạn đại tràng có mạch nuôi có thể đại tràng phải hoặc trái chuyển lên nối thông

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG