TAILIEUCHUNG - Mệt mỏi, kẻ thù nguy hiểm của sức khỏe

Áp lực công việc, căng thẳng, làm việc quá sức trong thời gian dài một ngày nào đó bạn sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi. Công chức hay gặp Xã hội phát triển, cuộc sống bận rộn, tất bật, căng thẳng dễ khiến con người ta rơi vào tình trạng mệt mỏi. Mệt mỏi là trạng thái thứ ba giữa mạnh khỏe và bệnh tật. Nó là trạng thái không khỏe cũng không bệnh tật, nhưng, giữa mệt mỏi và bệnh tật chỉ là khoảng cách mong manh. Mỏi mệt kéo dài, quá độ mệt mỏi tất sẽ dẫn đến thành.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG