TAILIEUCHUNG - Slide bài Một số loài vật sống trên cạn - Tự Nhiên Xã Hội 2 - GV.H.T.Minh

Qua bài giảng Một số loài vật sống trên cạn học sinh nêu được tên, lợi ích của một số loài. Kể được tên của một số con vật hoang dã động vật sống trên cạn đối với con người. sống trên cạn và một số vật nuôi trong nhà. | Bài giảng tự nhiờn xó hội 2 Chào mừng các thầy giáo, cô giáo đến dự giờ bài giảng ngày hôm nay. Tại lớp 2A trường Tiểu học “B” Thạnh Mỹ Tõy. Loài vật cú thể sống ở đõu? Loài vật cú thể sống ở khắp mọi nơi trờn trỏi đất như: Trờn mặt đất, dưới nước, trờn khụng. Kiểm tra bài cũ: Tự nhiờn và Xó hội Trang 58 Bài 28: Một số loài vật sống trờn cạn Quan sỏt tranh ảnh trong sỏch giỏo khoa và trả lời cõu hỏi. Hoạt động 1: Bài 28: Một số loài vật sống trờn cạn Thảo luận nhúm 2 Cõu hỏi thảo luận: 2/ Cho biết chỳng sống ở đõu? Chỳng cú ớch lợi gỡ đối với con người? 1/ Nờu tờn con vật cú trong tranh? Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn 1 Con lạc đà Lạc Đà cú thể sống được ở sa mạc khụ, núng là nhờ cú cỏi bướu chứa mỡ nờn Lạc đà cú thể nhịn ăn nhịn uống trong nhiều ngày. Trong trường hợp cần thiết mỡ dự trữ trong bướu cú thể tự thiờu hủy tạo thành nước. Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn Lạc Đà chở hàng Lạc Đà phục vụ khỏch du lịch Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn 3 2 Con bũ Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn Bũ ăn cỏ được nuụi trong gia đỡnh để kộo xe, cày bừa, nuụi lấy sữa Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn 3 Con hươu Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn Hươu cỏi khụng cú gạc trờn đầu. Hươu đực cú bộ gạc đồ sộ trờn đầu. Mỗi năm khi mựa xuõn đến, gạc hươu lại rụng và gạc mới lại nhỳ lờn. Thức ăn chủ yếu của hươu là chồi non, cỏ và sống hoang dại Con hươu Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn 4 Con chú Chú Quyền Anh Chú Săn Chú Lai Chú Lai Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn 5 Con thỏ Thỏ rừng sống hoang dại, thức ăn của chỳng là củ, quả và một số lỏ cõy. Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn 6 Con hổ Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn Thức ăn của hổ là tất cả cỏc loài muụng thỳ. Trung bỡnh mỗi ngày hổ ăn 8kg thịt, cú khi tới 20kg Hổ thường sống ở rừng sõu, bụi rậm. Hổ cũn được nuụi trong vườn thỳ để làm cảnh, làm xiếc Bài 28:Một số loài vật sống trờn cạn 7 Con gà Gà ăn thúc , gạo, được nuụi trong gia đỡnh để lấy thịt lấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.