TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài tình yêu vĩnh cửu

Đứng đây quyết đợi một thì, Đợi chàng tất phải có khi gặp chàng. 2. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván Ngó sang bên kia, thấy chiếc quán năm gian Thuyền năm ván đang đợi người thương nhớ Quán năm gian đang đợi người nhớ thươngMột em nói rằng thương | 1. Đứng đây quyết đợi một thì Đợi chàng tất phải có khi gặp chàng. 2. Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván Ngó sang bên kia thấy chiếc quán năm gian Thuyền năm ván đang đợi người thương nhớ Quán năm gian đang đợi người nhớ thươngMột em nói rằng thương Hai em nói rằng nhớ Trách ông trời làm lỡ duyên anh Anh ngồi gốc cây chanh Anh đứng cội gốc cây dừa Nước mắt anh nhỏ như mưa Ướt cái quần cái áo Cái quần anh vắt chưa ráo Cái áo anh vắt chưa khô Thầy mẹ gả bán khi mô Tiếc công anh lặn suốt giang hồ Trời cao anh kêu không thấu Đất rộng anh kêu nọ thông Những người bòn của bòn công Nam mô A Di Đà Phật anh phủi tay không anh về 3. Đào tơ sen ngó xanh xanh Ngọc lành còn đợi giá lành đẹp duyên 4. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ Bạn lang dứt mối bao giờ không hay. 5. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ 2 Bạn loan dứt nghĩa bao giờ không hay. 6. Đêm khuya hoài vọng đợi chờ 2 Bạn loan dứt nghĩa bao giờ không hay. 7. Đò ơi có nhớ bến không Bến thì trực tiết thu đông đợi đò. 8. Đi đâu mà vội mà vàng 2 Mà vấp phải đá mà quàng phải dây gai . Ví dù mà đợi ta đây Thì đá chẳng vấp thì dây gai chẳng quàng 9. Ai đi đợi với tôi cùng Tôi còn dở mối tơ hồng chưa xe Có nghe nín lặng mà nghe Những lời em nói như xe vào lòng 10. Ai đi xin đợi với cùng Tôi còn sắm sửa cho chồng đi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.