TAILIEUCHUNG - Bài giảng Dược lý thú y: Chương I - Đặng Thị Mỹ Tú

Bài giảng Dược lý thú y - Chương I: Đại cương giới thiệu về môn học, dược động học, dược động lực, những yếu tố tác động đến tác dụng của dược phẩm và thông tin về một số loại thuốc. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên nghiên cứu và học tập chuyên ngành Y học Thú y. | Dược lý thú y Giáo viên: Đặng Thị Mỹ Tú Tài liệu tham khảo Chương 1: Đại cương Chương 2: Thần kinh Chương 3: Kháng sinh Chương 4: Sát trùng – khử trùng Chương 5: Kí sinh trùng Chương 6: Kháng viêm Chương 7: Máu Chương 8: Hô hấp tiêu hóa Chương 9: Niệu dục NỘI DUNG MÔN HỌC CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC DƯỢC ĐỘNG HỌC DƯỢC LỰC HỌC NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÁC DỤNG CỦA DƯỢC PHẨM THÔNG TIN VỀ MỘT LOẠI THUỐC Dược lý học (Pharmacology) Dược động học (Pharmacokinetics) Dược lực học (Pharmacodynamics) Thuốc I. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC CÁC KHÁI NIỆM Là môn học nghiên cứu về nguyên lý và những tác động lẫn nhau giữa thuốc và cơ thể Tác động của cơ thể đối với thuốc Tác động của thuốc đối với cơ thể về mặt tính chất, cường độ và thời gian I. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC Những chất khi được đưa vào cơ thể sinh vật sẽ có tác động làm thay đổi chức năng của cơ thể I. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC THUỐC Hữu ích Tác hại Liều lượng Liều lượng 1. SỰ HẤP THU 2. PHÂN BỐ 3. CHUYỂN HÓA (BIẾN ĐỔI SINH HỌC) 4. BÀI .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.