TAILIEUCHUNG - 12 bài ca dao đề tài đôi ta

rời mưa nhỏ giọt đọt gừng, Đôi ta từ nhỏ đã tửng thương nhau. 2. Trời mưa trên núi mưa về Đôi ta cùng ướt đầm dề cả hai 3. Trời mưa vì bởi chùm mây Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng Phải như đây đó vợ chồng Biểu em đi lấy gan rồng cũng đi 4. Trời năng mưa năng chuyển Đất năng lở năng bồi. Đôi ta yêu lỡ nhau rồi | Ca dao đề tài đôi ta 21 p 9 ỹ 9 ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ 9 9 1. Trời mưa nhỏ giọt đọt gừng Đôi ta từ nhỏ đã tửng thương nhau. 2. Trời mưa trên núi mưa về Đôi ta cùng ướt đầm dề cả hai 3. Trời mưa vì bởi chùm mây Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng Phải như đây đó vợ chồng Biểu em đi lấy gan rồng cũng đi 4. Trời năng mưa năng chuyển Đất năng lở năng bồi. Đôi ta yêu lỡ nhau rồi Chàng than thiếp thở phụ mẫu ngồi sao yên 5. Trai tân vợ con chưa có Gái thanh nhàn chờ đợi lấy nhau. Đôi ta cầm đôi dao cau Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này. Chẳng tin đi hỏi ông thầy Chàng thì tuổi ngọ em nay tuổi mùi. Em thì mười tám đôi mươi Chàng nay hăm mốt tốt đôi chăng là. Chàng về hỏi mẹ cùng cha Có cho anh lấy vợ xa hay đừng. Tay em cầm gói muối gừng Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Quên nhau em chẳng cho quên Có nhớ thì nhớ mới nên vợ chồng. 6. Trên trời có cái cầu vồng Kẻ Chợ Cầu Muống Kẻ Đông Cầu Dền Vua Việc trên đền cầu tiền cầu bạc Các lái buôn cầu nước cầu non Đôi ta cầu của cầu con Con đẹp giống mẹ con dòn giống cha Con gái dệt cửi trong nhà Con trai đi học đỗ ba khoa liền Con lớn thì đỗ trạng nguyên Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba Vinh quy bái tổ về nhà Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy Vốn em chỉ có Thâm Chầy Anh cho Tắc lái cho đầy quan .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.