TAILIEUCHUNG - Để hết sợ “sếp” khi đối mặt - Bí quyết xây dựng mối quan hệ cho người nhút nhát

Đối diện với sếp luôn luôn là một vấn đề đối với bất kỳ nhân viên nào. Tại sao vậy? Đơn giản vì sếp là người trực tiếp quản lý cũng như đánh giá công việc của bạn. | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Để hết sợ sếp khi đối mặt Bí quyết xây dựng mối quan hệ cho người nhút nhát oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙỠữPỠỠPỠỠPỠỠPỠỠPỠữ Đối diện với sếp luôn luôn là một vấn đề đối với bất kỳ nhân viên nào. Tại sao vậy Đơn giản vì sếp là người trực tiếp quản lý cũng như đánh giá công việc của bạn. Hay nói cách khác bạn có đôi phần nể sợ sếp vì sếp là người trực tiếp thưởng phạt hay ra mọi quyết định đối với bạn. Với bản thân tôi việc đối diện với sếp cũng là một việc rất khó khăn và nặng nề trong một thời gian dài. Mặc dù có thể tôi có năng lực có sự sáng tạo tuy nhiên tôi luôn gặp một số vấn đề khó khăn trong cách đưa vấn đề hoặc trao đổi thẳng thắn với sếp. Đôi lúc khi đối mặt với sếp mọi ý tưởng và những điều muốn nói đều bay sạch đầu óc trống rỗng chỉ biết ngồi nghe sếp nói cũng như ra lệnh. Thực sự điều đó làm tôi cảm thấy rất khó chịu sau mỗi lần tiếp xúc với sếp. Cũng chính sự khó chịu đó đã thôi thúc tôi đi tìm ra bí kíp mà tôi gọi là bí kíp đối mặt với sếp . 1. Suy nghĩ bình đẳng Bạn thường nghĩ rằng sếp là ông chủ còn bạn là người làm thuê Vâng chính điều đó tạo ra khoảng cách giữa bạn và sếp. Cũng chính điều đó làm bạn cảm thấy thấp kém hơn sếp của bản và vì vậy bạn đều sợ sếp mỗi khi tiếp xúc. Hãy quan niệm theo cách khác như cách tôi quan niệm chẳng hạn. Với tôi sếp là người có tầm nhìn người hoạch định chiến lược người đưa ra ý tưởng và đưa ra quyết định thực hiện. Còn tôi hay những nhân viên dưới quyền sếp mới chính là những người thực hiện triển khai công việc trực tiếp. Điều đó có nghĩa là không có sếp nhân viên không biết làm việc gì nhưng ngược lại không có nhân viên sếp cũng chẳng thể tự làm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.