TAILIEUCHUNG - Thấy gì qua thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay?

Bài viết "Thấy gì qua thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay" cung cấp cho các bạn số liệu về thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay từ đó quy chiếu và đối sánh kết quả giữa các cuộc điều tra sẽ cho thấy xu hướng vận dụng theo thời gian của thực trạng nạo hút thai. nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết. | Xã hội học số 1 61 1998 57 Thấy gì qua thực trạng nạo hút thai và công tác kế hoạch hóa gia đình hiện nay ĐẶNG HÀ PHƯƠNG NGưyỄN THANH LIÊM Kết quả vừa thu được từ cuộc Điều tra Nhân khẩu học Sức khỏe VNDHS 1997 và các cuộc điều tra trước đó cho thấy mức sinh ỏ Việt Nam đang giảm nhanh. Tỷ suất sinh tổng cộng đo lường số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuc i sinh đẻ giảm từ 3 3 con trong thời kỳ 19891993 xuống còn 2 3 con thời kỳ 1994-1997 TFG 1997 . Như vậy chỉ trong bốn năm số liệu thu được cho thấy tỷ suất sinh đã giảm xuống tròn 1 con. Đây là một tốc độ giảm sinh đáng ghi nhận trong bước quá độ dân số ỏ Việt Nam - một quốc gia còn đang ỏ trình độ kém phát triển Mặc dù đang còn nhiều bàn luận về chất lượng số liệu điều tra và kết quả thu được phân tích sự biến đổ i mức sinh ỏ Việt Nam không thể không nói đến tình trạng nạo hút thai hiện đang khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Nếu kể cả số sinh được ngăn ngừa và hạn chế bằng biện pháp nạo hút thì tỷ suất sinh trên thực tế sẽ cao hơn nhiều so với kết quả thu được. Thực trạng nạo hút thai gia tăng là một chỉ báo cho thấy nhu cầu sinh đẻ ỏ Việt Nam đang giảm nhanh trong những năm gần đây. Trên bình diện vĩ mô có thể nói rằng nạo hút thai là một trong những nét đặc trưng ỏ nhiều quốc gia đang trải qua bước quá độ phát triển dân số. Trong bối cảnh đó song song với sự suy giảm mức sinh là xu hướng gia tăng trong nhu cầu sử dụng tránh thai và nạo hút thai. ỏ cấp độ vi mô các cặp vợ chồng thường chủ động sử dụng các biện pháp tránh thai cũng như nạo hút nhằm hạn chế sinh đẻ một khi họ đã có đủ số con mong muốn. Công tác đánh gía chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình cần thấy được bước chuyển đổ i trong nhu cầu này và từ đó định ra chiến lược mới trong các hoạt động truyền thông và dịch vụ nhằm thay thế nạo hút bằng các phương tiện tránh thai an toàn và hiệu quả hơn. Kể từ sau hội nghị Cai-rô về Dân số và Phát triển năm 1994 cùng với sự chuyển hướng trong các hoạt động dân số sang lĩnh vực sức khỏe sinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.