TAILIEUCHUNG - 10 bài ca dao miêu tả diện mạo hình dáng

Những người mắt trắng môi thâm Trai thì trộm cướp, gái dâm chồng người 2. Những người mặt lọ như niêu Hàm răng trắng nõn chồng yêu cỡn cờ 3. Những người mặt nạc dạn dày Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn 4. Những người mặt tựa như mo Chân đi bậm bịch | w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv W1V Ca dao đê tài diện mạo 9 w w w fv fv fv fv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv Wlv 1. Những người mắt trắng môi thâm Trai thì trộm cướp gái dâm chồng người 2. Những người mặt lọ như niêu Hàm răng trắng nõn chồng yêu cỡn cờ 3. Những người mặt nạc dạn dày Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn 4. Những người mặt tựa như mo Chân đi bậm bịch dù cho chẳng them 5. Những người mặt trắng phau phau Bởi chưng kiếp trước hay lau đĩa đèn Những người mặt mũi nhọ nhem Bởi chưng kiếp trước đĩa đèn không lau 6. Những người nhiều ngủ nhác làm Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu 7. Những người phinh phính mặt mo Chân đi chữ bát thì cho chẳng màng 8. Những người thắt đáy lưng ong Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Những người béo trục béo tròn Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày Những người mặt nạc đóm dầy Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn. 9. Những người thành thật môi dày Lại thêm ít nói lòng đầy nghĩa nhân 10. Những người ti hí mắt lươn Trai thì trộm cướp gái buôn chồng người 11. Nhác trông thấy bóng một người Răng đen nhưng nhức miệng cười như hoa. Hai bên còn cả mẹ cha Có ai gánh đỡ hay là còn không Đây còn không đấy cũng còn không Đây chưa có chồng đấy chửa lấy ai 12. Nhân trung sâu tựa như đào Vang danh thế giới anh hào ai .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.