TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chiến lược chăm sóc sức khỏe trẻ em

Bài giảng Chiến lược chăm sóc sức khỏe trẻ em giúp người học nêu được định nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu trẻ em; kể được 7 nội dung chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu do UNICEF đề xướng và kể được 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam; nêu được mục tiêu và các chỉ tiêu chính chăm sóc sức khỏe ban đầu trẻ em đến năm 2010 và 2020 và định huớng năm 2020 - 2030; trình bày được tình trạng bệnh tật và thực trạng công tác triển khai các chương trình Y tế quốc gia về CSSKBĐ trẻ em tại Việt Nam. | CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM Mục tiêu 1. Nêu được định nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu trẻ em. 2. Kể được 7 nội dung chiến lược chăm sóc sức khỏe ban đầu do UNICEF đề xướng và kể được 10 nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam. 3. Nêu được mục tiêu và các chỉ tiêu chính chăm sóc sức khỏe ban đầu trẻ em đến năm 2010 và 2020 và định huớng năm 2020 -2030. 4. Trình bày được tình trạng bệnh tật và thực trạng công tác triển khai các chương trình Y tế quốc gia về CSSKBĐ trẻ em tại Việt Nam. Nội dung 1. Tình hình bệnh tật và súc khỏe trẻ em nước ta và mục tiêu sức khỏe trẻ em đến 2020. Một số tình hình sức khỏe trẻ em nước ta theo thống kê của Bộ Y tê 1995 - TỶ lê chết trẻ 1 tuổi 44 2 năm 2000 là 35 - Tỷ lệ chết trẻ 5 tuổi 55 4 năm 2000 là 46 - Tỷ lệ sinh thiếu tháng 25 3 o Tỷ lệ trẻ sinh ra thấp cân 1996 10 8 - Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 44 9 1994 năm 2000 là 40 . . Một số tình hình sức khỏe trẻ em năm 2001 chỉ tiêu đặt ra và thực hiện năm 2010 và hướng chỉ tiêu đạt 2020. Bảng Tình hình sức khỏe trẻ em năm 2001 chỉ tiêu đặt ra và thực hiện năm 2010 và hướng chỉ tiêu đạt 2020. Chỉ số 2001 Hướng đạt 2010 Đã thực hiện 2010 Hướng đạt 2020 Tuổi thọ dân số trung bình 68 71 73 75 Tỷ lệ chết trẻ 1 tuổi 1000 0 35 25 16 11 Tỷ suất chết trẻ 5 tuổi 0 42 32 25 16 Tỷ lệ sơ sinh sinh 2500g 7 1 6 5 1 Tỷ lệ SDD trẻ 5 tuổi 31 20 18 12 Tỷ lện tiêm chủng đầy đủ 79 6vac 90 7vac 95 7vac 90 10vac Tỷ lệ Bảo Hiểm Y Tế 60 80 Định hướng y tế năm 2020-2030 Kiện tòan mạng lưới Y tế và kiện tòan về hệ thống dược đủ mạnh tính khoa học-hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực 1. hình bệnh tật Mô hình bênh tât trẻ em nước ta là mô hình bệnh tật của các nước đang phát triển đó là bệnh nhiễm khuẩn đứng hàng đầu nhiễm khuẩn hô hấp tiêu chảy sốt rét sốt xuất huyết-D thương hàn viêm não .Hiện tại đáng quan tâm nhất là Bệnh hay hội chứng tay chân miệng sốt xuất huyết dengue và cúm AH1N1 hay cúm AH5N1 và sau đó là những bệnh của tình trạng thiếu dinh dưỡng suy dinh dưỡng thiếu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.