TAILIEUCHUNG - Ca dao đề tài duyên dáng, diện mạo

Lỗ mũi em mười tám (thì tám) gánh lông Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho Đêm nằm thì ngáy o o Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà Đi chợ thì hay ăn quà Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm Trên đầu những rác cùng rơm Chồng yêu chồng bảo hoa thơm trên đầu | ỉ í í í í í í í ỉ í í í íí íí íí íí m Ca dao đê tài diện mạo 6 í í í í í í í í ỉ í í í í ỉ ỉ í í ỉ ỉ 1. Lỗ mũi em mười tám thì tám gánh lông Chồng yêu chồng bảo tơ hồng trời cho Đêm nằm thì ngáy o o Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà Đi chợ thì hay ăn quà Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm Trên đầu những rác cùng rơm Chồng yêu chồng bảo hoa thơm trên đầu 2. Lỗ mũi mỏng đầu cong nhọn hoắc Àc lòng tham hiểm độc gian phi Tướng nàyđức đã suy vi Nếu không tu thiện hậu thì khó toan 3. Len lét như rắn mùng năm 4. Mắt ốc bươu làm cho ai sợ Miệng hỏa lò ăn vỡ nghiệp cơ 5. Mắt bồ câu 6. Mắt bé như hạt đậu 7. Mắt cay vì khói lá gừng Tức em cái bụng lưng chừng ghét. thuơng. 8. Mắt dơi mày chuột 9. Mắt dơi tai chuột 10. Mắt giương như mắt ếch 11. Mặt đỏ như gấc chin 12. Mặt đỏ như lửa thấy đàn bà chửa cũng tránh 13. Mặt bằng cái gầu giai Miệng bằng hai gầu sòng. 14. Mặt bằng ngón tay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.