TAILIEUCHUNG - Xã hội học y tế, vài nét về sự phát triển, tình hình và hướng nghiên cứu ở Việt Nam - Nguyễn Đức Chính

Vài nét về sự phát triển xã hội học y tế, xã hội học y tế nước ta một hướng nghiên cứu nhiều triển vọng là những nội dung chính trong bài viết "Xã hội học y tế, vài nét về sự phát triển, tình hình và hướng nghiên cứu ở Việt Nam". nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết. | Xã hội học số 1 - 1997 FT-I 4- Ẵ 1 V 80 Trao đôi nghiệp vụ Xã hội học y tế - vài nét về sự phat triển tình hình và hướng nghiên cứu ở Việt Nam Nguyễn Đức Chính 1. Xã hội học Y tế - vài nét về sự phat triển Nước Mỹ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 là một trung tâm xã hội học lớn trên thế giới. Tại đây đã ra đời nhiều công trình xã hội học thực nghiệm nôi tiếng cũng tại đây đã ra đời một trường phai xã hội học mà ảnh hưởng của nó còn rất lớn cho đến ngày nay trường phai Chicago. Mỹ cũng là nơi đầu tiên ra đời một chuyên ngành xã hội học mới Xã hội học y tế. Xã hội học y tế lần đầu tiên được coi là một lĩnh vực nghiên cứu đặc biệt ở Mỹ suốt những năm 40 của thế kỷ này. Thuật ngữ xã hội học y tế medical sociology xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1894 trong một bài bao của Charles McIntire noí về tầm quan trọng của cac yếu tố xã hội trong chăm sóc sức khỏe. Một tac phẩm khAc nữa gồm những bài tiểu luận về mối quan hệ giữa y tế và xã hội vào năm 1902 của Elizabeth Blackwell và của James Warbasse vào năm 1909. Tuy nhiên những tac phẩm đầu tiên được phat hành này có liên quan nhiều đến y tế hơn là xã hội học. Bernard Stern đã tông hợp những cac công trình đó và cho ra đời cuốn Những yếu tố xã hội trong sự phat triển y tế 1927 . Nhưng phải tới sau thế chiến thứ II Xã hội học y tế mới bắt đầu thực sự là có ý nghĩa quan trọng đối với giới xã hội học và chính phủ . Dưới sự bảo trợ của Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia Xã hội học y tế ban đầu là sự liên minh với khoa tâm thần học. Cơ sở cho sự hợp tác giữa cac nhà xã hội học và cac nhà tâm thần học có được là dựa vào những nghiên cứu về sức khỏe tâm thần đô thị đầu tiên năm 1939 do Robert Faris và H. Warren Dunham tiến hành ở Chicago. Kết quả đặc biệt có ý nghĩa của sự hợp tác là tac phẩm Giai cấp xã hội và bệnh tâm thần sự nghiên cứu cộng đồng của August Hollingshead và Frederick Redlich năm 1958. Nghiên cứu bước ngoặt này tiến hành ở New Haven Connecticut đưa ra chứng cớ quan trọng là các yếu tố xã hội có tương quan với những kiểu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.