TAILIEUCHUNG - Các phương pháp đo độ bão hòa oxy của hemoglobin trong máu

Tài liệu Các phương pháp đo độ bão hòa oxy của hemoglobin trong máu trình bày về các loại hemoglobin, các chỉ số để diễn tả độ bão hòa oxy trong máu, các phương pháp đo độ bão hòa oxy trong máu (Oximetry), các ứng dụng lâm sàng của puse oximetry. Mời bạn đọc cùng tham khảo. | CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ BÃO HÒA OXY CỦA HEMOGLOBIN TRONG MÁU 1. CÁC LOẠI HEMOGLOBIN Bình thường 97 oxy trong máu được chuyên chở dưới dạng kết hợp với hemoglobin do đó đánh giá độ bão hòa oxy của hemoglobin trong máu là việc quan trọng. Trong máu động mạch bình thường chúng ta có các loại hemoglobin với nồng độ như sau Oxyhemoglobin HbO2 dạng hemoglobin gắn với oxy chiếm 95 . Desoxyhemoglobin RHb dạng hemoglobin đã giao oxy cho mô chiếm 3 . Đây là hai dạng hemoglobin hoạt động có khả năng gắn và nhả oxy. Ngoài ra còn có Carboxyhemoglobin COHb là dạng hemoglobin kết hợp với carbonmonoxide chiếm 1 6 dù ở người bình thường. Methemoglobin MetHb là dạng hemoglobin với nguyên tử sắt trong hème đã bị oxyt hóa thành Fe3 chiếm 0 3 dù ở người bình thường. Sulfhemoglobin SulfHb là dạng hemoglobin kết hợp với sulfur bình thường chiếm 0 - 0 1 . Ba dạng của hemoglobin không chuyên chở được oxy nên gọi là dyshemoglobin 2. CÁC CHỈ SỐ ĐỂ DIỄN TẢ ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU Có hai chỉ số Độ bão hòa oxy theo chức năng Saturation fonctionnelle viết tắt là SO2 hay O2 St fonct được tính theo công thức cO2 Hb SO2 O Hb RHbx100 c nồng độ Tức là chỉ xét đến hai dạng Hb có khả năng chuyên chở oxy O2Hb và RHb. Trị số bình thường là 97 2 Độ bão hòa oxy theo tỷ lệ Saturation fractionnelle - O2 St fract hay fraction of oxygened hemoglobin viết tắt là FO2Hb được tính theo công thức FO2Hb __________ _______cO Hb .__________ ____ 2 cRHb cO2 Hb cMetHb cCOHb cSulfHb Tức là xét đến tỉ số giữa hemoglobin bão hòa oxy với tất cả các dạng hemoglobin. Trị số bình thường là 0 96 0 02 Do đó khi có các tình trạng gây tăng dyshemoglobin FO2Hb sẽ phản ánh độ bão hòa oxy trong máu chính xác hơn SO2. Mối tương quan giữa FO2Hb và SO2 là FO2Hb SO2 1 - COHb - MetHb - SulfHb 1 Các chữ nhỏ được thêm vào sau S và F để diễn tả phương pháp đo hay loại máu a máu động mạch v máu tĩnh mạch trộn pa máu động mạch phổi Ví dụ SpO2 độ bão hòa oxy theo chức năng trong máu động mạch đo theo nhịp mạch. SaO2 độ bão hòa oxy theo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.