TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 63/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
309    118    0    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.