TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Luận án nhằm làm rõ cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; rút ra các bài học cho Việt Nam phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ CHI PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU MỘT SỐ NÔNG SẢN CHỦ LỰC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Kinh doanh thương mại Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG Người hướng dẫn khoa học 1. . Nguyễn Văn Lịch Viện Nghiên cứu Thương mại 2. . Hoàng Văn Hoan Học viện Chính trị khu vực I Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Họp tại Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương Địa chỉ 46 Ngô Quyền - Hà nội. Vào hồi . giờ . ngày . tháng . năm 201. Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện quốc gia Hà Nội 2. Thư viện Viện Nghiên cứu Thương mại 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Sau gần 30 năm đổi mới nông nghiệp Việt Nam có những biến chuyển đáng kể từ một nước phải nhập khẩu lương thực trong những năm 1988 thì đến nay Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đứng đầu về xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực trên thế giới. Với chính sách đa dạng hoá sản phẩm sản xuất nông nghiệp đã có nhiều bước tiến vượt bậc tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn tự tin hội nhập thị trường nông sản quốc tế. Cùng với mục tiêu thực hiện thành công chiến lược CNH HĐH của đất nước Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá quy mô lớn áp dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho hàng hóa nông sản. Tuy nhiên cũng trong suốt thời gian qua nông sản xuất khẩu của Việt Nam luôn đứng trước các thách thức sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt do năng lực cạnh tranh thấp so với thế giới trên nhiều mặt cả về trình độ sản xuất công nghiệp chế biến chất lượng giá cả. chủ yếu xuất thô giá trị gia tăng thấp hàm lượng khoa học công nghệ khiêm tốn và phải chật vật vượt qua hàng rào kỹ thuật của các nước phát triển . Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hầu như chưa có thương hiệu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.