TAILIEUCHUNG - ĐÁNH GIÁ TÍNH THÍCH NGHI CỦA CÁC GIỐNG DƯA TRỜI TRIỂN VỌNG TẠI CÁC VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU

Chi dưa trời (Trichosanthes L., tên gọi khác: Qua lâu, thau ca, mướp hổ, mướp tây, lặc lè) thuộc họ bầu bí. Cây leo hoặc bò, sống hàng năm hoặc lâu năm, đơn tính cùng gốc hoặc khác gốc. Tua cuốn đính ở gốc cuống lá đơn hoặc phân 2 - 5 nhánh. Lá mọc cách, có cuống dài. Hoa mọc ở nách lá, đơn tính, đối xứng tỏa tia. Quả mọng, nạc, hình cầu hay hình trái xoan, hình trứng dài. Hạt thường dẹt và dài | ĐÁNH GIÁ TÍNH THÍCH NGHI CỦA CÁC GIỐNG DƯA TRỜI TRIỀN VỌNG TẠI CÁC VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU Trần Danh Sửu Đỗ Mạnh Thụ Lưu Ngọc Trình summary Study on the Adaptation of Snake gourd Serpent gourd promising varieties to different eco - sites Two Snake gourd Serpent gourd promising varieties Accession No 7781 and No T3291 selected from Trichosanthes genus collection in National Genebank were grown in different eco -sites. Both varieties were well adapted in all experiment sites. The yield of both varieties was above 40 tons ha in all experiment sites. The highest yield was observed in Me Linh district Vinh Phuc province more than 60 tons ha . Keywords Adaptation eco - sites Snake goi ment gourd Trichosanthes L. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Chi dưa trời Trichoscm khác Qua lâu thau ca mưé lặc lè thuộc họ bầu bí. c sống hàng năm hoặc lâu nă gốc hoặc khác gốc. Tua Cì cuống lá đơn hoặc phân 2 mọc cách có cuống dài. Hoa m đơn tính đối xứng tỏa tia. Quả rix hình cầu hay hình trái xoan hình trứng dài. Hạt thường dẹt và dài. Chi dưa trời có khoảng 40 loài phân bố ở các nước Đông Nam Á Pakistan Sri Lanka Ấn Độ Trung Quốc Nhật Bản cho đến miền Đông nước Úc Lã Đình Mỡi 2005 . Dưa trời đã được trồng lâu đời ở Việt Nam phân bố ở hầu hết các tỉnh miền núi Phạm Hoàng Hộ 1972 đặc biệt ở vùng núi khô hạn. Trong hệ thực vật Việt Nam đã biết có 12 loài Lã Đình Mỡi 2005 . Dưa trời được sử dụng như một loại rau và làm thuốc. Quả non sử dụng làm rau quả già sử dụng như trái cây cung cấp vitamin A và C. Dưa trời có đặc điểm sinh A then bền vững chịu được đất ưỡng và kháng nhiều loại sâu g đặc tính nêu trên Dưa trời ững loại rau có tiềm năng trong các chương trình sản n cho cả miền núi đồng 4. ing năm gần đây Trung tâm thực vật đã tiến hành đánh giá của tập đoàn quỹ gen dưa trời đang lưu giữ tại Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia và bình tuyển được một số giống có năng suất cao chất lượng tốt kháng nhiều loại sâu bệnh. Trong nghiên cứu này hai giống dưa trời có năng suất cao được sử dụng để gieo trồng và đánh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.