TAILIEUCHUNG - SKKN: Một số giải pháp giúp học sinh chọn nghề trong tương lai

Mặc dù hiện nay hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đã được đưa vào chương trình phổ thông, nhưng thực tế nhiều nơi chỉ dạy qua loa, có nơi mới bắt tay vào làm còn nhiều lúng túng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do đó, cuối cấp học, nhiều học sinh luôn đứng trước giữa các ngã rẽ, không biết mình nên chọn ngành gì, thậm chí có rất nhiều học sinh không hề ý thức được mình sẽ làm gì trong tương lai. Mặc dù ngày càng có nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh nhưng nhiều học sinh lớp 12 vẫn không thể định được hướng cho mình. Vì vậy, để góp một phần nhỏ vào việc hướng nghiệp cho học sinh. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số giải pháp giúp học sinh chọn nghề trong tương lai”. | SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH CHỌN NGHỀ TRONG TƯƠNG LAI I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước ta đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa với mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp về cơ bản trở thành nước công nghiệp hội nhập với cộng đồng quốc tế. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc này đó là con người là nguồn lực người Việt Nam được phát triển về số lượng và chất lượng trên cơ sở mặt bằng dân trí được nâng cao. Việc này cần được bắt đầu từ các trường phổ thông mà trước hết là các nhà trường cần xác định được đối với người học đầu ra cần đạt được những gì Từ đó đào tạo học sinh phát triển toàn diện có đạo đức tri thức sức khoẻ thẩm mỹ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy các trường phổ thông không những chỉ cung cấp cho các em những kiến thức về các bộ môn văn hóa toán lý sử văn. mà còn phải cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về chọn nghề trong tương lai. Dưới sự phát triển nhanh mạnh với tốc độ mang tính bùng nổ của khoa học công nghệ thì thế giới nghề nghiệp vô cùng phong phú. Nhưng hoạt động giáo dục hướng nghiệp còn rất mới lạ trong chương trình phổ thông giáo viên chưa đào tạo trong hệ thống sư phạm. Mặc dù hiện nay hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh đã được đưa vào chương trình phổ thông nhưng thực tế nhiều nơi chỉ dạy qua loa có nơi mới bắt tay vào làm còn nhiều lúng túng vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do đó cuối cấp học nhiều học sinh luôn đứng trước giữa các ngã rẽ không biết mình nên chọn ngành gì thậm chí có rất nhiều học sinh không hề ý thức được mình sẽ làm gì trong tương lai. Mặc dù ngày càng có nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh nhưng nhiều học sinh lớp 12 vẫn không thể định được hướng cho mình. Vì vậy để góp một phần nhỏ vào việc hướng nghiệp cho học sinh tôi xin trình bày một số giải pháp giúp học sinh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.