TAILIEUCHUNG - Tiếp tục đổi mới chính sách nhập khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2010

Đường lối đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 xác lập đã tạo ra sinh lực mới cho kinh tế đất nước tăng tốc phát triển trong mọi lĩnh vực. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, trong vòng 25 năm qua, Việt Nam đã trở thành một trong những nước thành công về phát triển kinh tế tại châu Á. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ Quốc GIA Hổ CHÍ MINH TổNG QITAK KHOA HỌC ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CAP BỘ 2005 - 2006 ĐỀ TÀI TIẾP TỤC Đổi MÔI CHÍNH SÁCH X1TẤ F KHAIT CỦA VIỆT NAM HỈOXG Bối CẢNH HỘI NHẬP KINH TÊ ỌỤỐC TÊ HÍỈN năm 2010 Cơ QUAN CHỦ TRÌ VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ CHỦ NHIỆM ĐỂ TÀI TS. ĐẶNG NGỌC LỢI HÀ NỘI - 2006 9 IM ừ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN APEC Asia - Pacific Economic Cooperation Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á - TBD ASEAN Association of South East Asian Nations Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEM The Asia - Europe Meeting Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu BTA Bilateral trade agreement Hiệp định thương mại song phương CEPT Common Effective Preferential Tariff Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung EU European Union Liên minh Châu Âu FDI Foreign direct investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài GATS General Agreement on Trade in Services Hiệp định chung về thương mại trong dịch vụ GATT General Agreement on Trade and Tariff Hiệp định chung về thương mại và thuế quan GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GSP Generalised System of Preference Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập MFN Most Favored National Quy chế Tối huệ quốc ODA Offical development Assistant Viện trợ phát triển chính thức TNCs Transparent National Companies Các công ty xuyên quốc gia TRIMs Agreement on Trade -Related Investment Measures Hoạt động về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại TRIPs Trade related aspects of the intellectual and property rights Các khía cạnh về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại UNDP United Nation 3evclop Programme Chương trình phát triển Liên hiệp quốc USD United State dollar đôla Mỹ WB World Bank Ngân hàng thế giới WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT CNH HĐH Công nghiệp hoá hiện đại hoá CP Chính phủ CTQG Chính trị quốc gia DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ HĐBT Hội đồng bộ trưởng KNXKHH Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá KHCN Khoa học công nghệ KNNK Kim ngạch nhập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.