TAILIEUCHUNG - Cơ sở hóa phóng xạ

Tham khảo sách 'cơ sở hóa phóng xạ', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | r . 4- VIỆN NÃNG LƯỢNG NGUYÊN TỬVIỆT NAM VIỆN CÔNG NGHỆ XẠ HIẾM KHOA HỌC VÀ CÓNG NGHỆ VỀ NHIÊN VẬT LIỆU HẠT NHÂN Huỳnh Vãn Trung Chú biên Thái Bá Câu Đỏ ngọc Liên Lẻ Bá Thuận Đỗ qúy Son Cao Hùng Thái Nguyễn Bá Tiến Cao Đình Thanh Nguyễn Lanh Cơ sở HÓA PHÓNG XẠ Đỏ QUÝ SƠN HÀ NỘI -2005 r ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu CỦA HOÁ PHÓNG XẠ Trong các giáo trình ra đời ở đầu Thế kỷ 20 vào thời kỳ phát triển đầu tiên của Hoá phóng xạ thuật ngữ Hoá phóng xạ được xem như là một chuyên ngành của hoá học dành riêng cho việc nghiên cứu Hoá học của các nguyên tố phóng xạ. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng số lượng các công trình nghiên cứu Hoá phóng xạ tầm quan trọng của nó trong khoa học kinh tế và đời sống trong gần một thế kỷ đã qua đối tượng nghiên cứu và phạm vi ứng dụng của Họá phóng xạ đã được mở rộng một cách rõ rệt. Ngày nay. Hoá phóng xạ được định nghĩa là một chuyên ngành của Hoá học nghiên CÍÍU các đồng vị nguyên tố và hợp chát phóng xạ các quy luật và tính chất hoá lý của chúng nghiên cứu hoá học của các biên đối hạt nhân và các quá trình hoá lý liên quan với các biến đổi này. Trong một số giáo trình xuất bản ở nước ngoài Hoá phóng xạ được chia thành bốn phần chủ yếu 1 Hoá phóng xạ đại cương 2 Hoá học cùa các nguyên tố phóng xạ 3 Hoá học của các biến đổi hạt nhân trong đó Hoá bức xạ chiếm một phần quan trọng 4 Hoá phóng xạ ứng dụng. Tuy nhiên trong nhiều giáo trình xuất bản ở các nước phương Tây thường không thể hiện quan điểm phân chia như vậy. Ngoài ra nhiều giáo trình được đặt tên là Hoá phóng xạ và Hoá hạt nhàn hoặc chỉ là Hoá hạt nhàn với sự chú trọng đặc biệt các chương liên quan đến Horí học cùa các biến đổi hạt nhàn. Trong tập bài giảng này chúng tòi giữ lại tên gọi đã quen dùng Hoá phóng xạ và đưa vào tập 1 các nội dung chọn lọc của Hoá phóng xạ đại cương và Hoá học của các nguyên tố phóng xạ. còn các vân đề Hoá học của các biến đổi hạt nhân chủ yếu là Hoá bức xạ và Hoá phóng xạ ứng dụng được đặt trong tập 2. r PHẦN 1 HOÁ PHÓNG XẠ ĐẠI CƯƠNG Chương 1. Hiện tượng phóng xạ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.