TAILIEUCHUNG - Chứng chỉ mạng Linux

Hệ thống chứng chỉ của Linux cũng phân chia làm nhiều cấp độ (từ thấp đến cao) dành cho những người mới bắt đầu cho đến những người am hiểu sâu và muốn học nâng cao. để tìm hiểu kỹ hơn về chứng chỉ quản trị mạng Linux. | TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 227 Nguyễn Văn Cừ - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh Tel 8351056 - Fax 8324466 - Email ttth@ HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT VIÊN Ngành MẠNG PHẦN CỨNG Học phần IV CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ MẠNG LINUX Mã tài liệu DT_NCM_MG_HDGD_QTMLX Phiên bản Tháng 4 2006 Hướng dẫn giảng dạy MỤC LỤC MỤC MỤC ĐỐI TƯỢNG HỌC PHÂN BỐ BÀI BÀI 1 Giới Thiệu Hệ Điều Hành Tóm tắt. . .13 I. Vài dòng lịch sử về II. Lịch sử phát triển của III. Những ưu điểm của . Khả năng tương thích với các hệ . Hỗ trợ ứng . Lợi ích cho giới chuyên nghiệp điện IV. Khuyết điểm của . Hỗ trợ kỹ IV. 2. phần V. Kiến trúc của hệ điều hành V. 1. Hạt nhân Kernel .17 . . Các tiện V. 4. Chương trình ứng VI. Các đặc tính cơ bản của VI. 1. Đa tiến . Tốc độ . Bộ nhớ . Sử dụng chung thư . Sử dụng các chương trình xử lý văn . Sử dụng giao diện cửa . Network Information Service NIS .19 . Lập lịch hoạt động chương trình ứng . Các tiện ích sao lưu dữ . Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập BÀI 2 Cài Đặt Hệ Điều Hành Tóm tắt . 21 I. Yêu câu phần II. Đĩa cứng và phân vùng đĩa trong III. Quản lý ổ đĩa và partition trong IV. Khởi động chương trình cài . Boot từ CD-rOm. .23 . Boot từ đĩa khởi động IV. 3. Boot từ đĩa mềm khởi động V. Các bước cài đặt hệ điều hành V. 1. Chọn phương thức cài . Chọn chế độ cài . Chọn ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài . Cấu hình bàn Học phần 4 - Chứng chỉ quản trị mạng Linux Trang 2 271 Hướng dẫn giảng dạy . Chọn cấu hình . Lựa chọn loại màn . Lựa chọn loại cài . Chia . Lựa chọn Automatically .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.