TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 4 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 4: Bộ vi xử lý Intel 8088" trình bày các nội dung: Cấu trúc bên trong của 8088; mô hình lập trình của 8088; các thanh ghi đoạn và phân đoạn bộ nhớ; đoạn lệnh và thanh ghi con trỏ lệnh; stack và các thanh ghi BP, SP; các đoạn dữ liệu và các thanh ghi SI, DI, BX; các thanh ghi AX, BX, CX, DX; thanh ghi cờ;. nội dung chi tiết. | Kiến trúc máy tính Chương 4 Bộ vi xử lý Intel 8088 454 Nội dung chương 4 . Cấu trúc bên trong của 8088 . Mô hình lập trình của 8088 . Các thanh ghi đoạn và phân đoạn bộ nhớ . Đoạn lệnh và thanh ghi con trỏ lệnh . Stack và các thanh ghi BP SP . Các đoạn dữ liệu và các thanh ghi SI DI BX . Các thanh ghi AX BX CX DX . Thanh ghi cờ . Tập lệnh và các chế độ địa chỉ 455 Bộ vi xử lý 8088 8086 Hai BXL 8088 và 8086 có cấu tạo tương tự nhau điểm khác nhau cơ bản là o 8088 Bus dữ liệu ngoài là 8 bit o 8086 Bus dữ liệu ngoài là 16 bit Hệ thống máy tính dùng 8088 chậm hơn 8086 nhưng có giá thành rẻ hơn do dùng bus dữ liệu ngoài 8 bit nên giảm được khá nhiều chip ghép nối và bổ trợ . Hãng IBM đã sử dụng 8088 để thiết kế máy IBM-PC 1981 . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.