TAILIEUCHUNG - Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Hướng dẫn du lịch - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: HDDL-TH47

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009-2012) - Nghề: Hướng dẫn du lịch - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: HDDL-TH47 sau đây với hình thức thi vấn đáp sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên nghề Hướng dẫn du lịch ôn thi tốt nghiệp hiệu quả. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009 – 2012) NGHỀ: HƯỚNG DẪN DU LỊCH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: HDDL - TH 47 ---------------------------------- Hình thức thi: Vấn đáp Thời gian: 60 phút (50 phút chuẩn bị và 10 phút trình bày ) ĐỀ BÀI Bài TH số 1 (20 điểm): Thực hành xử lý tình huống khi thực hiện chương trình du lịch: Trong đoàn có khách bị mất cắp hoặc bị cướp giật tài sản. Bài TH số 2 (50 điểm): Viết dàn bài và thực hành thuyết minh giới thiệu khái quát về Đô Thị Cổ Hội An trên phương tiện vận chuyển. Bài TH số 3 (30 điểm): Câu hỏi tự chọn của các trường -------------------------------------------------------------------------------------- (Sinh viên không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) . .,ngày .tháng năm DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT