TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1 - Hoàng Văn Hiệp

Bài giảng "Cấu trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày các nội dung: Máy tính và phân loại máy tính, sự tiến hóa của máy tính. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. | CẤU TRÚC MÁY TÍNH Computer Architecture Hoàng Văn Hiệp Bộ môn Kỹ thuật máy tính Khoa CNTT ĐHBK Hà Nội Mob. 0916093209 Email. hiephv@ Chú ý về bản quyền Toàn bộ slide môn học Cấu trúc máy tính được xây dựng dựa trên slide của Thầy Nguyễn Kim Khánh và Thầy Nguyễn Phú Bình bộ môn Kỹ thuật máy tính khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Hà Nội. Yêu cầu người học không phổ biến chỉnh sửa nội dung của slide này nếu chưa được sự cho phép của tác giả. XIN CẢM ƠN 2 Tài liệu tham khảo o Stallings W. Computer Organization and Architecture 6th ed Prentice Hall 2003 o Ytha Yu Charles Marut - Lập trình assembly và máy tính IBM-PC - 1992. o Văn Thế Minh - Kỹ thuật vi xử lý - Nhà xuất bản Giáo dục 1997. o Walter A. Triebel Avtar Singh - The 8088 and 8086 Microprocessors Programming Interfacing Software Hardware and Applications - 1997. o Địa chỉ download bài giảng bài thực hành và phần mềm ftp hiephv

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.