TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 11 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân" cung cấp cho người học các kiến thức về: Định nghĩa cây đa phân, biểu diễn cây đa phân, biểu diễn dạng nhị phân, thiết kế Trie, giải thuật tìm kiếm trên Trie, mã C++ tìm kiếm trên Trie, giải thuật thêm vào Trie,. nội dung chi tiết. | CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 r 1 T J Ị- 1 J-TI1 r a r I . T Chương 11 Cây đa phân Định nghĩa Cây đa phân Cây rỗng Hoặc có một node gọi là gốc root và nhiều cây con. Biểu diễn Mỗi node gồm có nhiều nhánh con Mỗi node có 2 liên kết first_child và next_sibling Dùng cây nhị phân 2 Khoa Công nghệ Thông tin ĐH Bách Khoa ĐH Bách Khoa Khoa Công nghệ Thông tin Chương 11. Cây đa phân 2 Chương 11. Cây đa phân Bách Khoa Biểu diễn Khoa Công nghệ Thông tin Chương 11. Cây đa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT