TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 6 Toán 12 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết bài 6 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN Trường THPT Tôn Đức Thắng Đề chính thức ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI 6 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Cơ bản Thời gian 45 phútf không kể thời gian phát đề Đề 2 Câu 1 5 điểm 1 . 2 điểm Cho số phức z 3 4i. Hãy tính 2 . 1 điểm Hãy tính giá trị biểu thức z z z z Q 5 - 2i 2 p5 2i 2 3 . 2 điểm Hãy xác định phần thực và phần ảo của số phức z 2 - 3ỉ 2 3ỉ 1 ỉ Câu 2 4 điểm Giải các phương trình sau trên tập số phức 1 . z z 2 z 10 0 1 2 . z4 6 z2 8 0 2 Câu 3 1 điểm Tìm hai số phức biết tổng của chúng bằng 4 và tích của chúng bằng 5. .hết. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2 CÂU ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Câu 1 điểm 1 .Cho số phức z 3 4ỉ. Hãy tính z z z z điểm z 3 - 4i z V9 16 5 z z 6 25 2 . Hãy tính giá trị biểu thức Q 5 5 - 2 ỉ j 5 2 ỉ j 10 điểm Q 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 4 2 2 3 3 .Hãy xác định phần thực và phần ảo của z 2 3i 1 ỉ điểm o Q 2 3ỉ 1 - ỉ 2 ỉ 3 4 - 6ỉ - 5 - ỉ z 2 3ỉ 2 3ỉ 2 2 2 1 7 . -ỉ 2 2 Vậy z có phần thực là - 2 phần ảo là - 2 Câu 2 điểm Giải các phương trình sau trên tập số phức 1 . z2 2z 10 0 1 điểm Ta có Á 1-10 -9 3ỉ 2 Vậy pt 1 có hai nghiệm phức z -1 3ỉ z -1 -3ỉ 2 . z4 6 z2 8 0 2 điểm . . . 2 n r. t 4 Đặt t z2. Pt 3 trở thành t 6t 8 0 t 2 Với t 4 thì z2 4 z 2i Với t 2 thì z2 2 z a 2 Vậy pt 3 có bốn nghiêm phức z 2i z 1 2 Câu 3 điểm Tìm hai số phức biết tổng của chúng bằng 4 và tích của chúng bằng5 10 điểm Gọi z1 z2là hai số phức cần tìm. Ta có z1 z2 4 5 z1 z2 là các nghiêm của pt z2 4z 5 0 A 4 5 1 i2 pt có hai nghiệm z 2 i z 2 i Vậy hai số cần tìm là z1 2 i z2 2 i hoặc z1 2 i z2 2 i .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.