TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 6 Toán 12 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết bài 6 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN Trường THPT Tôn Đức Thắng Đề chính thức ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI 6 NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 12 Cơ bản Thời gian 45 phútf không kể thời gian phát đề Đề 2 Câu 1 5 điểm 1 . 2 điểm Cho số phức z 3 4i. Hãy tính 2 . 1 điểm Hãy tính giá trị biểu thức z z z z Q 5 - 2i 2 p5 2i 2 3 . 2 điểm Hãy xác định phần thực và phần ảo của số phức z 2 - 3ỉ 2 3ỉ 1 ỉ Câu 2 4 điểm Giải các phương trình sau trên tập số phức 1 . z z 2 z 10 0 1 2 . z4 6 z2 8 0 2 Câu 3 1 điểm Tìm hai số phức biết tổng của chúng bằng 4 và tích của chúng bằng 5. .hết. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2 CÂU ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Câu 1 điểm 1 .Cho số phức z 3 4ỉ. Hãy tính z z z z điểm z 3 - 4i z V9 16 5 z z 6 25 2 . Hãy tính giá trị biểu thức Q 5 5 - 2 ỉ j 5 2 ỉ j 10 điểm Q 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 4 2 2 3 3 .Hãy xác định phần thực và phần ảo của z 2 3i 1 ỉ điểm o Q 2 3ỉ 1 - ỉ 2 ỉ 3 4 - 6ỉ - 5 - ỉ z 2 3ỉ 2 3ỉ 2 2 2 1 7 . -ỉ 2 2 Vậy z có phần thực là - 2 phần ảo là - 2 Câu 2 điểm Giải các phương trình sau trên tập số phức 1 . z2 2z 10 0 1 điểm Ta có Á 1-10 -9 3ỉ 2 Vậy pt 1 có hai nghiệm phức z -1 3ỉ z -1 -3ỉ 2 . z4 6 z2 8 0 2 điểm . . . 2 n r. t 4 Đặt t z2. Pt 3 trở thành t 6t 8 0 t 2 Với t 4 thì z2 4 z 2i Với t 2 thì z2 2 z a 2 Vậy pt 3 có bốn nghiêm phức z 2i z 1 2 Câu 3 điểm Tìm hai số phức biết tổng của chúng bằng 4 và tích của chúng bằng5 10 điểm Gọi z1 z2là hai số phức cần tìm. Ta có z1 z2 4 5 z1 z2 là các nghiêm của pt z2 4z 5 0 A 4 5 1 i2 pt có hai nghiệm z 2 i z 2 i Vậy hai số cần tìm là z1 2 i z2 2 i hoặc z1 2 i z2 2 i .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT