TAILIEUCHUNG - Thông tư liên tịch Số: 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch Số: 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT