TAILIEUCHUNG - Luận văn:Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển long an', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN tích hoạt động tín dụng tại NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT triển CHI NHÁNH LONG AN Giáo viên hướng dẫn PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN Sinh viên thực hiện LƯU THỊ CẢM HOÀI Mssv 4043429 Lớp Tài chính Ngân hàng Khóa 30 Cần Thơ 2008 GVHD Phan Thị Ngọc Khuyên Trang i SVTH Lưu Thị Cẩm Hoài Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI LÝ DO CHỌN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN Mục tiêu Mục tiêu cụ PHẠM VI NGHIÊN Không Thời Đối tượng nghiên LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƠ SỞ LÝ . Khái niệm về hoạt động tín . Phân loại tín Các nguyên tắc của tín . PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN . Phương pháp thu thập số . Phương pháp phân tích số CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT . GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN .11 . GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH LONG . Quá trình hình thành và phát . Cơ cấu tổ . Chức năng nhiệm vụ của các phòng Các sản phẩm dịch vụ của chi . KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH Lợi GVHD Phan Thị Ngọc Khuyên Trang i i SVTH Lưu Thị Cẩm Hoài Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An Thu . Chi MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH LONG . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN Phân tích chung tình hình nguồn Cơ cấu nguồn . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG Phân tích chung tình

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN