TAILIEUCHUNG - Giáo trình Tiếng Việt thực hành: Phần 2 - Trịnh Thị Chín

Tiếp nối phần 1, phần 2 "Giáo trình Tiếng Việt thực hành" do Trịnh Thị Chín biên soạn gồm nội dung chương 4 và chương 5. Nội dung phần này trình bày cách dựng đoạn văn trong văn bản, tiếp nhận và tạo lập văn bản. Cùng đón đọc nội dung 2 phần của giáo trình. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN