TAILIEUCHUNG - 7 Đề kiểm tra HK2 môn Toán 6 - THCS Trần Cao

Củng cố kiến thức với 7 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 6 của trường THCS Trần Cao dành cho các bạn học sinh lớp 6 đang chuẩn bị kiểm tra học kỳ, giúp các em ôn tập và phát triển tư duy, năng khiếu môn Toán. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé. | TRƯỜNG THCS TRẦN CAO PHÙ CỪ - HƯNG YÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài 90 phút I. Trắc nghiệm khách quan 4 điểm . Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời A B C D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1 Kết quả của phép tính -5 1 là A. - 10 B. -10 C. -5 -10 D. -5 2 Câu 2 Phân số tối giản của 20 -140 là A. -00 B- -28 C. 2 -14 D. 1 -7 Câu 3 Phân số 100 được viết dưới dạng số thập phân là A. 0 27 B. 2 7 C. 0 027 D. Kết quả khác. Câu 4 Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển là A. 2000 B. TT 42 C. 5 D. 38 Câu 5 Điền dấu x vào ô thích hợp. Khẳng định Đúng Sai a. 3 của 97 là 29 1 b. 2 của 40 là 16 5 c. -của 36000 là 35 000 6 d. 0 07 -7- 7 100 Đề số 1 lớp 6 kì 2 1 Câu 6 Điền dấu thích hợp vào ô trống -2_ __9_ A 9 12 27 B. - 9 - 1007 . - 2007 2 0 0 C. 888 - - 2002 - 111 0 D. 0 07 7 Câu 7 Điền vào dấu . để được câu đúng a. Cho cOb kề bù với bOd biết cOb 500 thì bOd . b. Nếu On là tia phân giác của xOy thì xOn . 2 xOy. c. Tam giác EAD là hình gồm ba đoạn thẳng EA AD DE khi ba điểm E A D d. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng. II. Tự luận 6 điểm Câu 8 1 5 điểm Tính 3 a. - 4 11 2 12 b. -2 2 - 1 . I-3 27 I 2 3 . c. _ _ I 1 I Câu 9 1 điểm Tìm x. a. 31 x 16 13 25 3 b. x - 43 57 - x - 50 Đề số 1 lớp 6 kì 2 2 Câu 10 2 điểm . Kết quả một bài kiểm tra môn Toán của khối 6 có số bài loại giỏi chiếm 50 tổng số bài số bài loại khá chiếm 2 tổng số bài và còn lại 12 bài trung bình. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh khối 6. Câu 11 1 5 điểm Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy và Ot sao cho XOy 300 xo 700 a. Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không b. Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính góc mOt. c. Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính góc aOy. Đề số 1 lớp 6 kì 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.