TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ - Đề I

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý - đề i', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ Họ và tên thí sinh Số báo danh Đề I_TRƯỜNG PHAN BỘI CHÂU Câu 1. một kính hiển vi học sinh gồm một vật kính có tiêu cự f1 0 5 cm thị kính có tiêu cự f2 5 cm . một học sinh có mắt bình thường có OCc 20 cm quan sát vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết có độ bội giác G 120. Độ dài quang học của kính là A .9 5 cm B .20 5 cm C .20 cm D .15 cm Câu 2. Một vật có khối lượng m 100 g dao động điều hoà trên trục ox với tần số f 2 Hz lấy tại thời điểm t1 vật có li độ x1 -5 cm sau đó 1 25 s thì vật có thế năng A .20 mj B .15 mj C .12 8 mj D .5 mj Câu 3. Một song cơ học có tần số f 50 Hz truyền trong một môi trường có vận tốc v 20 m s thì độ lệch pha giữa hai diểm trên phương truyền song cách nhau 10 cm là A . B . C . D . Câu 4. Đặc điểm của song dừng trên dây có bước song là A .khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp là B .khoảng cách giữa 2 bụng liên tiếp bằng C .2 điểm cách nhau thì lệch pha nhau D .không truyền năng lượng Câu hồng ngoại tia tử ngoại song vô tuyến cực ngắn FM ánh sang đỏ dược sắp xếp theo thứ tự thể hiện tính chất song rõ nhất là A .sóng FM tử ngoại hồng ngoại tia đỏ. B .tử ngoại sóng FM hồng ngoại tia đỏ C .hồng ngoại tử ngoại tia đỏ song FM D .tử ngoại tia đỏ hồng ngoại song FM Câu sang AB vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng dịch vật lại gần kính người ta thấy ảnh dịch ra xa thấu kính. Xác định bản chẩt ảnh và loại thấu kính A . ảnh ảo thấu kính hội tụ hoặc phân kì B .thấu kính hội tụ ảnh thật C .thấu kính hội tụ ảnh ảo D .thấu kính phân kì ảnh ảo Câu 7. Chùm nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản bị kích thích phát ra chum sang thì chúng có thể phát ra tối đa 3 vạch quang phổ. Khi bị kích thích electron trong nguyên tử H đã chuyển sang quỹ đạo A .M B .L C .O D .N Câu 8. Hệ đồng trục gồm hai thấu kính phân kì O1và hội tụ O2 có tiêu cự f1 -f2 cách nhau một đoạn L 0. Chùm tới O1là chum song song với trục chính thì chum ló ra là chum A .Hội tụ B .có thể hội tụ có thể phân kì C .phân kì D . song song Câu 9. trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.