TAILIEUCHUNG - Đánh giá tổng giá trị kinh tế và chính sách duy trì Rừng Dẻ Chí Linh Hải Dương - 8

Việc duy trì rừng Dẻ đã thu hút nguồn lao động đáng kể, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lứa tuổi nhất là vào thời vụ thu hái. Một ha 1 năm trung bình cần 55 công thu hái hạt Dẻ (Nguồn: Báo cáo sơ kết dự án “Xây dựng mô hình bền vững rừng Dẻ tái sinh Chí Linh – Hải Dương). Và mỗi năm người dân xã Hoàng Hoa Thám phải cắt tỉa một lần. Mỗi lần tỉa như vậy, 1ha cần 5 người làm trong 3 ngày. . | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Việc duy trì rừng Dẻ đã thu hút nguồn lao động đáng kể giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lứa tuổi nhất là vào thời vụ thu hái. Một ha 1 năm trung bình cần 55 công thu hái hạt Dẻ Nguồn Báo cáo sơ kết dự án Xây dựng mô hình bền vững rừng Dẻ tái sinh Chí Linh - Hải Dương . Và mỗi năm người dân xã Hoàng Hoa Thám phải cắt tỉa một lần. Mỗi lần tỉa như vậy 1ha cần 5 người làm trong 3 ngày. Như vậy 1 năm 1 ha cần 55 5 3 70 công để thu hái hạt và tỉa thưa Bảng 20 Số công và tiền thu hái tỉa thưa Đ. Châu 120 126 9 630 9 45 70 73 5 300 71 74 55 130 136 5 Tổng 700 Số công thu hái tỉa thưa Diện tích 70 công Tiền thu hái tỉa thưa Số công thu hái tỉa thưa 0 015 Bảng 21 Chi phí chăm sóc Đ. Châu 120 52 8 72 126 250 8 9 3 96 5 4 9 45 18 81 70 30 8 42 73 5 146 3 300 132 180 315 627 71 31 24 42 6 74 55 148 39 130 57 2 78 136 5 271 7 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Tổng 700 308 420 735 . Chí phí cơ hội . Khi duy trì rừng Dẻ thì người dân sẽ mất cơ hội trồng vải và doanh thu từ gỗ. Do đó giảm doanh thu về vải và gỗ là chi phí cơ hội khi duy trì rừng Dẻ. Để thuận tiện cho tính toán tôi giả sử - Rừng Dẻ thuần loại - 80 trữ lượng gỗ khai thác đem bán còn 20 làm củi - Sau 5 năm vải có thể cho ta thu hoạch trong vòng 15 năm nhưng những năm sau cây bị cỗi nên cho năng suất thấp . Vì vậy ở đây ta coi vải cho doanh thu trong 10 năm a Giảm doanh thu từ vải. Diện tích rừng Dẻ xã Hoàng Hoa Thám nếu phá đi chủ yếu được trồng thay bằng các cây khác như vải nhãn na dứa đỗ chủ yếu trồng vải thiều. Do trên cao đất rừng khô cằn và một số hạn chế trong điều kiện chăm sóc nên nếu phá rừng thì cũng không thể trồng thế hết bằng vải. ở đây ta coi trong trường hợp rừng bị phá hết và trồng thế bằng vải thì diện tích trồng vải chỉ chiếm khoảng 10 . Mỗi năm người dân

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.