TAILIEUCHUNG - Đánh giá tổng giá trị kinh tế và chính sách duy trì Rừng Dẻ Chí Linh Hải Dương - 7

Như vậy quần xã thực vật có vai trò cực kỳ quan trọng trong điều hoà khí hậu. Trong khuôn khổ địa phương, thực vật đã tạo ta bóng mát, thải và khuyếch tán hơi nước nên đã có tác dụng làm giảm nhiệt độ không khí khi nóng nực và làm hạn chế sự mất nhiệt trong nhà trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Trong khuôn khổ một vùng, thực vật có tác dụng điều hòa vòng quay hơi nước, nếu thảm thực vật mất sẽ làm rối loạn chu trình tuần hoàn nước nên gây ra hạn. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Như vậy quần xã thực vật có vai trò cực kỳ quan trọng trong điều hoà khí hậu. Trong khuôn khổ địa phương thực vật đã tạo ta bóng mát thải và khuyếch tán hơi nước nên đã có tác dụng làm giảm nhiệt độ không khí khi nóng nực và làm hạn chế sự mất nhiệt trong nhà trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Trong khuôn khổ một vùng thực vật có tác dụng điều hòa vòng quay hơi nước nếu thảm thực vật mất sẽ làm rối loạn chu trình tuần hoàn nước nên gây ra hạn hán hoặc lũ lụt. Trong khuôn khổ toàn cầu sự phát triển của thảm thực vật không chỉ gắn liền với chu trình tuần hoàn nước mà cả chu trình tuần hoàn khí CO2 N2. . Giá trị của khả năng hấp thụ bụi. Tán rừng như một máy lọc xanh có khả năng hấp thụ tro bụi cản trở sự lan truyền của chúng trong không gian. 1 ha rừng có thể giữ được 50 đến 70 tấn bụi trong năm giảm 30 -40 lượng bụi trong khí quyển Nguồn Khí tượng thuỷ văn rừng- Trường ĐH Lâm nghiệp . Nhiều thực vật có khả năng đồng hoá các chất trong khí quyển chẳng hạn các chất thơm hợp chất cácbon ete tinh dầu phenon . ở đây tôi tính giá trị của khả năng hấp thụ bụi của rừng thông qua việc đầu tư thiết bị xử lí bụi . Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã đầu tư xử lí bụi cho thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2002-2OO7 6 năm với tổng chi phí khoảng . Chi phí này bao gồm đầu tư mua sắm thiết bị chống bụi xây dựng trạm cấp nước trả lương cho cán bộ công nhân viên. Như vậy chi phí trung bình một năm là 6 . Một năm công ty Môi trường xử lý được tấn bụi. Như vậy để xử lí một tấn bụi thì chi phí là 0 641 . Bảng 14 Khối lượng bụi hấp thụ và tiền xử lí bụi Đ. Châu 120 2 9 540 346 14 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http 70 2 H. Giải 300 71 66 130 8 Tổng 700 Khối lượng bị hấp thụ Diện tích 60 tấn Tiền xử lí bụi Khối lượng bụi hấp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.