TAILIEUCHUNG - Những Trường Hợp Khó Thành Công

Hầu hết những người muốn thành công đều có niềm tin mãnh liệt rằng, nếu nỗ lực hết sức, bằng tất cả các phẩm chất tốt đẹp mình đã rèn luyện thì có thể nắm trong tay thành công. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống lại không như vậy. Và có những trường hợp, bạn rất khó thành công. Dưới đây là các trường hợp Mark H. McCormarck – tác giả cuốn “Những điều trường Harvard không dạy bạn” đưa ra | Những Trường Hợp Khó Thành Công Hầu hết những người muốn thành công đều có niềm tin mãnh liệt rằng nếu nỗ lực hết sức bằng tất cả các phẩm chất tốt đẹp mình đã rèn luyện thì có thể nắm trong tay thành công. Tuy nhiên thực tế cuộc sống lại không như vậy. Và có những trường hợp bạn rất khó thành công. Dưới đây là các trường hợp Mark H. McCormarck - tác giả cuốn Những điều trường Harvard không dạy bạn đưa ra. Ngạn ngữ Anh có câu nothing is impossible nghĩa là không có gì là không thể kể cả thành công hoặc thất bại. Ảnh internet Trường hợp 1 Chúng tôi mua công ty này và muốn anh điều hành nó Việc mua những công ty không cùng ngành kinh doanh với công ty đã mua nó vẫn luôn diễn ra. Nhưng bạn có thể tìm cách tránh không phải tham gia vào một tổ chức nào đó để tiếp tục sự thành công của nó hoặc đảo ngược tình thế. Đây là một trường trường hợp thường rất khó thành công nếu bạn chỉ có một mình. Vì một công ty được mua lại vì một trong hai lý do hoặc nó thành công - nghĩa là điều tốt nhất bạn có thể làm là giúp nó thành công hơn chút nưa hoặc nó thất bại và người mua cảm thấy họ có thể đảo ngược tình thế. Chính vì thế nếu bạn nhận chức vụ quản lý một doanh nghiệp mà bạn không biết chút gì tức là bạn bắt đầu với một điểm bất lợi. Tất nhiên cũng có những người làm được điều đó. Nhưng nó là kết quả của rất nhiều con người chứ không phải cá nhân. Chính vì vậy nếu bạn muốn làm hãy suy nghĩ đến vấn đề con người trước. Những người sẽ giúp bạn thực hiện những điều bạn mong muốn. Trường hợp 2 Điều hành những người mới trong một chuyển nhượng Việc chuyển nhượng sáp nhập những công ty diễn ra rất nhiều trong nền kinh tế hiện nay. Khi một công ty được chuyển nhượng sáp nhập với công ty bạn đang làm việc và bạn được giao một vị trí mới với một tập thể mới ở công ty mới sáp nhập. Thường có hai trường hợp trong hoàn cảnh này hoặc bộ phận mới được điều hành tốt điều này có nghĩa bạn sẽ không bao giờ được chút công trạng nào hoặc nó được điều hành tồi tệ trường hợp này hiệu quả của bạn sẽ bị

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.