TAILIEUCHUNG - Độc tấu Guitar - New Flamenco part 1

Tài liệu " Độc tấu Guitar - New Flamenco " sưu tầm những bản nhạc Flamenco hiện đại vô cùng đặc sắc với bản nhạc đệm dành cho guitar và dàn nhạc nhẹ. Như ta đã biết đất nước Tây Ban Nha đã sản sinh ra và cung cấp cho thế giới một cây đàn nổi tiếng, đó là cây đàn guitar(Tây Ban cầm).Guitar có thể độc tấu, có thể hòa tấu và đệm cả với sự phát triển của âm nhạc hiện đại, cây đàn guitar cũng được fát triển theo nhìu trào lưu và phong cách khác. | Phạm Hồng Phương sưu tầm và biên soạn PHẠM HỔNG PHƯƠNG sữu TẨM VÀ BIÊN SOẠN ME w FLAME MCO 10 BÀI SOLO GHI TA v DÀN NHẠC NHẸ NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC - 2003. GHI-TA FLAMENCO LỊCH SỬ VÀ NGUỔC GỐC Như ta đã biết đất nước Tây Ban Nha đã sản sinh ra và cung cấp cho thè giới một cây đàn nổi tiếng đó là cây đàn ghi-ta Tây Ban cầm . Ghi-ta có the độc âu theo phong cách cổ điển hoặc nhạc nhẹ có thể hòa tấu và nhất là có thể đệm cho ca hát ke cá chuyên nghiệp và nghiệp dư . Tất cả các ban nhạc nhẹ trên the giói này đều được tổ chức dàn nhạc trên cơ sở chính là bộ ghi ta ghi-ta chant 4- ghi-ta bass và bộ trống jazz. Cùng với sự phát triển của âm nhạc hiện đại. cây đàn ghi ta cũng được phát triến theo nhiều trào lưu và phong cách khác nhau. Ghi-ta Flamenco là một hướng phát tricn mới. Flamenco dược bát nguồn lừ nhũng bài ca có sự pha trộn tuyệt vời nhũng nen âm nhạc dân gian của người nhập cư - người More từ Á-Rập lói người Gypsy từ Ân Độ tới - với người bán xứ Tây Ban Nha . Các bài ca ây deII có một bộ cấu trúc ám điệu dặc biệt mà bất cứ một người chơi nhạc Flamenco thực thụ nào đều phái biết và tuân thủ được gọi là compas những quy định nghiêm ngặt về kết cấu hình thức và hòa âm cúa giai điệu . Một trong những yếu lô quan trọtig nhất cúa Flamenco là dảo phách phức tạp. Đôi khi trong nhũng bài hát theo ãm điệu tự do compas ít được tuân thủ nghiêm ngặt ca sỹ có thể ngẫu hứng tạo ra một giai điệu tùy hứng người nghệ sỹ ghi-ta đệm theo cũng có thể ngảu hứng không can phái theo compas . Dần dán những nghệ sỹ ghi-ta ấy tách ra bicu diền dộc lập không còn phụ thuộc vào việc đệm đàn cho các ca sĩ nữa Thế là ghi-ta so lo theo phong cách flamenco ra đòi. Qua sự giao lưu âm nhạc Đông Tây và nhât là tic p thu những tinh hoa ám nhạc thè giới liét tâu âm nhạc da đen hòa ãm châu Â1Ỉ -I- phong cách nhạc Jazz châu Mỹ La Tinh ghi ta Flamenco đã tiên lẽn thành Ạ ch Flamenco Flamenco hiện đại như ngày .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.