TAILIEUCHUNG - Luận văn: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến những thay đổi mang tính chất bước ngoặt, trong đó phải kể đến sự đóng góp của các trung gian là các công ty chứng khoán. Là một sinh viên được đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng khoán, em đã lựa chọn địa điểm thực tập là Công ty chứng khoán Thăng Long, để bổ sung kiến thức thực tế. Trong thời gian thực tập tổng hợp 5 tuần, em đã quan sát và học hỏi, trao đổi với nhân viên trong công ty về các hoạt động nghiệp vụ, để có. | Luân văn THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 2 I. Khái quát về Công ty Chứng khoán Thăng Long 3 . Lịch sử hình thành và phát triển 3 . Các nghiệp vụ của TSC 4 . Sơ đồ tổ chức 5 . Giới thiệu các bộ phận 7 . Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty 19 II. Thực trạng hoạt động của TSC 22 . Kết quả hoạt động của TSC 22 . Cơ cấu doanh thu của TSC 23 . Mục tiêu phát triển 24 III. Đánh giá về công ty 25 . Cơ hội 25 . Thách thức 25 . Điểm mạnh 26 . Điểm yếu 26 Kết luận 27 2 LỜI MỞ ĐẦU Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã chứng kiến những thay đổi mang tính chất bước ngoặt trong đó phải kể đến sự đóng góp của các trung gian là các công ty chứng khoán. Là một sinh viên được đào tạo chuyên ngành Thị trường chứng khoán em đã lựa chọn địa điểm thực tập là Công ty chứng khoán Thăng Long để bổ sung kiến thức thực tế. Trong thời gian thực tập tổng hợp 5 tuần em đã quan sát và học hỏi trao đổi với nhân viên trong công ty về các hoạt động nghiệp vụ để có thể nắm bắt được tình hình chung nhất của công ty.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.