TAILIEUCHUNG - Luận văn: Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giải pháp hoàn thiện

Ngay từ khi thực hiện đổi mới và mở cửa nền kinh tế . Đảng và nhà nước ta đã chú trọng đến phát triển kinh tế đối ngoại trong đó có kinh doanh ngoại thương. Là một lĩnh vực quan trọng , ngoại thương có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế và là cầu nối giữa các quốc gia , không những về kinh tế mà còn góp phần cho sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc . Sự phát triển của ngoại thương dựa trên cơ sở phân công lao động và. | Luận văn Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giải pháp hoàn thiện 1 MỞ ĐẦU Ngay từ khi thực hiện đổi mới và mở cửa nền kinh tế . Đảng và nhà nước ta đã chú trọng đến phát triển kinh tế đối ngoại trong đó có kinh doanh ngoại thương. Là một lĩnh vực quan trọng ngoại thương có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế và là cầu nối giữa các quốc gia không những về kinh tế mà còn góp phần cho sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc . Sự phát triển của ngoại thương dựa trên cơ sở phân công lao động và chuyên môn hoá quốc tế về sản xuất kinh doanh đã tích cực bổ sung cho những khiếm khuyết của nền kinh tế quốc nội . Kinh doanh ngoại thương là hoạt động mang lại lợi nhuận rất cao cho doanh nghiệp và đó chính là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng phát triển hoạt động kinh doanh trên thương trường quốc tế . Tuy nhiên ngoại thương là lĩnh vực kinh doanh có nhiều đặc trưng và chứa đựng nhiều rủi ro . Một khi quyết định tham gia thương trường quốc tế doanh nghiệp luôn phải chấp nhận và đối mặt với rất nhiều nguy cơ rủi ro tổn thất . Những hậu quả của rủi ro tổn thất không chỉ dừng lại ở một vài doanh nghiệp mà còn có thể ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ xã hội . Và câu hỏi đựơc đặt ra là liệu các doanh nghiệp có thể hạn chế được những rủi ro tổn thất để nâng cao hiệu quả và duy trì sự phát triển bền vững trong kinh doanh ngoại thương hay không Để đạt những điều đó thì các doanh nghiệp kinh doanh ngoại thương cần phải hiểu được bản chất của rủi ro nắm bắt được những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh ngoại thương của doanh nghiệp mình . Từ đó các doanh nghiệp có thể lựa chọn các biện pháp thích hợp cho phòng ngừa hạn chế những vấn đề phát sinh có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh ngoại thương . Để thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu có hiệu quả đạt được mục tiêu lợi nhuận là vấn đề mà tất cả các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu quan tâm . Tuy nhiên trong quá trình này do có khoảng cách xa về không gian sự khác biệt của các chủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.