TAILIEUCHUNG - Tiết 27-28 :CHỊ EM THUÝ KIỀU (Truyện Kiều – Nguyễn Du )

HS thấy NT miêu tả n/v của bằng bút pháp cổ điển - Thấy được cảm hứng nhân đạo trong “ Truyện Kiều ” : trân trọng ca ngợi vẻ đẹp của con người. - Biết vận dụng bài học để miêu tả n/vật. B. Chuẩn bị - Sgk, bài soạn - Bảng phụ - Tư liệu liên quan đến đoạn trích C Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra : Tóm tắt ngắn gọn “Truyện Kiều”. Nêu vắn tắt giá trị nội dung, nghệ thuật tác phẩm 2. Giới thiệu bài : Nghệ thuật mtả chân dung n/v. | Tiết 27-28 CHỊ EM THUÝ KIỀU Truyện Kiều - Nguyễn Du A. Mục tiêu cần đạt - HS thấy NT miêu tả n v của bằng bút pháp cổ điển - Thấy được cảm hứng nhân đạo trong Truyện Kiều trân trọng ca ngợi vẻ đẹp của con người. - Biết vận dụng bài học để miêu tả n vật. B. Chuẩn bị - Sgk bài soạn - Bảng phụ - Tư liệu liên quan đến đoạn trích C Tiến trình hoạt đông 1. Kiểm tra Tóm tắt ngắn gọn Truyện Kiều . Nêu vắn tắt giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm 2. Giới thiệu bài Nghệ thuật mtả chân dung n v đặc sắc. Hai bức chân dung đầu tiên là chân dung hai cô gái họ Vương 3. Bài mới. Hoạt đông giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt Hoạt đông 1 I. Giới thiêu đoạn trích Nêu vị trí của đoạn trích 1. Vị trí Nằm fần đầu gồm 24 câu Gv đọc đoạn trích. HS đọc. 2. Kết cấu Nêu kết cấu của đoạn trích Kết - 4 câu giới thiệu khái quát chung về 2 chị em. cân đối cấu ấy có liên quan ntn về trình tự hài hoà. NV chính là TK miêu tả của tác giả - 4 câu đầu tả TVân coi đoạn trích là 1 VB độc lập. - 12 câu tiếp tả Tkiều - 4 câu cuối cuộc sống hai chị em. 3. PTBĐ Miêu tả và tự sự 4. Đại ý - chân dung dự báo - số phận Hoạt động 2 II. Phân tích HS đọc 4 câu đầu. 1. 4 câu đầu Giới thiệu chung về hai chị em. Nhận xét về cách giới thiệu Cách giới thiệu ngắn gọn đầy đủ. Em hiểu tố nga là gì Câu thơ Bút pháp ước lệ tượng trưng gợi nhiều hơn tả gợi tả vẻ Mai cốt cách tuyết tinh thần tác đẹp duyên dáng thanh cao trong trắng của người thiếu nữ . giả sử dụng biện pháp NT gì để Sử dụng các hình ảnh thiên nhiên cao quý Tố nga mai mtả hai Kiều Biện pháp ấy giúp tuyết ẩn dụ cho cái đẹp của con người em cảm nhận vẻ đẹp 2 cô gái ntn . Các hình ảnh đó không chỉ gợi ra vẻ đẹp hình thể mà Câu cuối cho biết điều gì về hai còn gợi ra vẻ đẹp tâm hồn. bức chân dung sẽ vẽ 2 cô con gái đầu lòng của viên ngoại đều có vẻ đẹp HS suy luận phát biểu. thanh cao duyên dáng Vóc dáng mảnh mai yêu kiều như cây mai tâm hồn trắng trong như tuyết. Cả 2 đều có vẻ đẹp vẹn toàn nhưng lại mỗi người một vẻ. Mới chỉ 4 câu thơ mở đầu nhưng đã thấm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.