TAILIEUCHUNG - Chương 2 : Lý thuyết môi trường marketing quốc tế

Môi trường Marketing là khoảng không gian và thời gian chứa đựng các yếu tố tác động trực tiếp hay gián tiếp tới hoạt động marketing của doanh nghiệp | Chương 2. Môi trường marketing quốc tế ThS. Trần Thu Trang Bộ môn Marketing quốc tế Khoa Kinh tế kinh doanh quốc tế Mục tiêu học tập Hiểu khái niệm phân loại môi trường Marketing quốc tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường marketing quốc tế Hiểu và vận dụng các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp Hiểu được tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài Vận dụng lựa chọn chiến lược marketing hỗn hợp phù hợp với môi trường marketing I. Khái quát môi trường marketing quốc tế 1. Khái niệm 2. Phân loại 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường Marketing quốc tế. 4. Mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường trong marketing quốc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.