TAILIEUCHUNG - Giáo trình dịch tễ học y học part 6

CÁC TỶ LỆ THƯỜNG DÙNG TRONG DỊCH TỄ HỌC Mục tiêu học tập 1. Trình bày được các khái niệm về tỷ lệ, tỷ suất và giá trị của nó trong DTH 2. Định nghĩa được các tỷ lệ, chỉ số thường dùng trong DTH và giá trị sử dụng của nó trong DTH; 3. Phân loại được các hiện tượng xảy ra hàng loạt. Một tính chất quan trọng của diễn biến hàng loạt là số các cá thể có một tính chất nào đó trong một quần thể xác định (số người mắc một bệnh nhất định tại một. | CÁC TỶ LỆ THƯỜNG DÙNG TRONG DỊCH TỄ HỌC Mục tiêu học tập 1. Trình bày được các khái niệm về tỷ lệ tỷ suất và giá trị của nó trong DTH 2. Định nghĩa được các tỷ lệ chỉ số thường dùng trong DTH và giá trị sử dụng của nó trong DTH 3. Phân loại được các hiện tượng xảy ra hàng loạt. Một tính chất quan trọng của diễn biến hàng loạt là số các cá thể có một tính chất nào đó trong một quần thể xác định số người mắc một bệnh nhất định tại một địa phương xác định chẳng hạn . Phải đánh giá tầm quan trọng của vấn đề trong quần thể. Nhưng phải xét con số tuyệt đối đó trong mối tương quan với quần thể chứa nó mà quần thể thì luôn luôn có sự biến động tăng giảm giữa các cuộc điều tra như vậy mới có thể thấy được tầm quan trọng của một vấn đề diễn biến hàng loạt mà ta đang xét đến. Cho nên để đo lường một vấn đề dịch tễ một hiện tượng bị bệnh hàng loạt nào đó trong cộng đồng phải dùng tới các tỷ lệ các chỉ số. Sau đây là một số tỷ lệ chỉ số hay được sử dụng trong dịch tễ học. I. TỶ LỆ Taux Tỷ lệ là tỷ số giữa các cá thể có một tính chất nào đó tính chất mà ta đang quan tâm trong một quần thể nhất định với tổng số các cá thể có trong quần thể đó. a Tỷ lệ ------- a b Lưu ý - Tỷ lệ là một phân số trong đó mẫu số có chứa luôn cả tử số - Trong tính toán tử số và mẫu số đều xuất phát từ cùng một quần thể nhất định - Để tiện cho việc so sánh nhân tỷ lệ với một con số dễ hiểu 100 1000 10000 .10n ta sẽ có được các tỷ lệ phần nghìn phần mười nghìn . Ví dụ Tỷ lệ chết do viêm phế quản mãn ở đàn ông tuổi từ 45 - 54 tại một địa phương năm 2000 Số đàn ông tuổi 45 - 54 chết do viêm phế quản mãn năm 2000 Tổng số đàn ông tuổi 45 - 54 trong địa phương đó năm 2000 II. TỶ SUẤT Ratio Tỷ suất là một tỷ số dùng để so sánh - Có thể so sánh một hiện tượng ở hai nhóm người khác nhau. Ví dụ Tỷ suất về tỷ lệ chết theo giới Tỷ lệ chết ở đàn ông a Tỷ lệ chết ở đàn bà b 10 - Có thể so sánh 2 hiện tượng trong cùng một quần thể. Ví dụ Tỷ suất giữa cao huyết áp và huyết áp bình thường Số người cao huyết áp a Số .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.