TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – BÀI : 54 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “HOÀNG ANH –HOÀNG YẾN”

Ôn bài thể dục phát triển chung với hoa: Y/c thuộc bài và thực hiện được động Tác chính xác - Trò Chơi"-Hoàng Anh – Hoàng Yến" học sinh chơi tương đối chủ động nhanh nhẹn II. | TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 năm 200 Thứ ngày tháng Giáo án thể dục lớp 3 - BÀI 54 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ - TRÒ CHƠI HOÀNG ANH -HOÀNG YẾN I MỤC TIÊU II. ĐỊA ĐIỂM - - Ôn bài thể dục phát triển PHƯƠNG TIÊN chung với hoa Y c thuộc bài Sân trường và thực hiện được động Tác Còi chính xác bônghoa - Trò Chơi -Hoàng Anh -Hoàng Yến học sinh chơi tương đối chủ động nhanh nhẹn GIAÙO VIEÂN LEÂ THÒ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 năm 200 Thứ ngày tháng NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐL VĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Phần mở đầu 1. Nhận lớp - GV phổ biến nội dung 1-2 4 hàng dọc yêu cầu giờ học - Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 2 Khởi động Đứng tại chỗ khởi động các khớp Trò chơi Làm theo 1-2 1 vòng tròn GIAÙO VIEÂN LEÂ THÒ SEN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 1 - GIÁO ÁN LỚP 3 năm 200 Thứ ngày tháng hiệu lệnh Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ On 2 4-8học sinh bài thể dục 2. Bài mới 12- - Ôn bài thể dục phát triển 14 4hàng ngang chung với hoa - Cả lớp ôn bài thể dục 8 động tác 2-3 lần tập liên hoàn 2x8 nhịp - Cán sự điều khiển - GV đi nhắc nhở sửa sai cho học sinh sau đó cả lớp biểu diễn bài thể dục một lần mỗi động tác 3x8 nhịp - Học sinh tập đúng theo 7-8 GIAÙO VIEÂN LEÂ THÒ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN