TAILIEUCHUNG - Tài liệu ôn tập môn Lịch sử văn minh thế giới_4

Tham khảo bài viết 'tài liệu ôn tập môn lịch sử văn minh thế giới_4', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tài liệu ôn tập môn Lịch sử văn minh thế giới Nền văn học dân gian của các dân tộc ĐNA cũng rất phong phú và đa dạng về thể loại đó là những truyện thần thoại truyền thuyết cổ tích truyện cười ngụ ngôn truyện trạng. .mặc dù có chịu ảnh hưởng của văn học Hán và Ấn Độ song văn học ĐNA vẫn mang được bản sắc riêng. Ngoài ra văn hóa ĐNA còn rất nhiều bản sắc riêng biệt nữa như Chiếc nhà sàn Thích múa hát tập thể hát đối. 3. Việt Nam đã có những đóng góp gì cho nền văn minh khu vực Câu 10 Điều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp - La Mã và những thành tựu cơ bản của nền văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại. 1. Diều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp - La Mã a Điều kiện hình thành nền văn minh Hy Lạp Địa lý và dân cư - Vùng đất của thế giới Hy Lạp cổ đại lớn hơn nước Hy Lạp ngày nay rất nhiều nó gồm miền Nam bán đảo Bancăng Balkans các đảo trên biển Êgiê Aegean và phía tây Tiểu Á. Trung tâm của thế giới Hy Lạp cổ đại nằm ở phía nam bán đảo Bancăng. - Đất đai Hy Lạp không được phì nhiêu không thuận lợi cho việc trồng cây lương thực địa hình lại còn bị chia cắt thành nhiều vùng đồng bằng nhỏ hẹp. Nhưng bù lại Hy Lạp có nhiều vũng vịnh thuận lợi cho việc lập những hải cảng. Ở đây còn có nhiều khoáng sản lại tương đối dễ khai thác như đồng vàng vì vậy kinh tế Hy Lạp cổ đại chú trọng phát triển về công thương nghiệp hơn nông nghiệp nhất là buôn bán đường biển. Đặc điểm này của kinh tế cũng làm cho nền văn minh Hy Lạp cổ tuy phát triển sau văn minh Ai Cập cố nhưng những lái buôn Hy Lạp trong quá trình ngang dọc trên Địa Trung Hải cũng học được nhiều điều hay từ Ai Cập và Lưỡng Hà. - Về dân cư dân Hy Lạp cổ đại gồm nhiều tộc người như người Êôliêng Eolien Akêăng Acheen Đôriêng Dorien .Lúc đầu các tộc người này đều gọi theo tên riêng từ thời bộ lạc của mình tới thế kỉ VIII-VII TCN các tộc người đó đều tự gọi một tên chung là Helen Hellenes và gọi đất nước mình là Hella Hella tức Hy Lạp . b Điều kiện hình thành nền văn minh La Mã. - Bán đảo Italia nơi hình thành nhà nước La .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.