TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | V. YÊU CẨU BÁO CÁO 1. Điền vào bảng I sau Đổng hồ Vi V2 Q v3 v4 Ai a3 n Chỉ sô 2. Điền vào bảng II sau Đồng hồ Chỉ số Q 60 50 40 30 20 10 V 110 110 110 110 110 110 v2 110 110 110 110 110 110 V3 v4 Ai a3 n 3. Dựa vào các số liệu của bảng I và II Anh chị rút ra kết luận gì Hãy vẽ đường đặc tính tốc độ tự nhiên của động cơ điện một chiều n f Iư khi IKT conts Ưư const . Nhận xét thí nghiệm 86 Phần 6 THÍ NGHIỆM ĐỘNG cơ ĐIỆN KHÔNG đồng Bộ ba pha Thí nghiêm sô 30 KHẢO SÁT ĐỘNG cơ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Học sinh Lớp Ngày thí nghiệm Giáo viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Học sinh nắm vững cấu tạo của động cơ không đồng bộ 3 pha. - Phân biệt được các loại động cơ không đồng bộ 3 pha. - Biết phương pháp đấu nối động cơ không đồng bộ 3 pha phù hợp với điện áp nguồn. II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 6 - Đồng hồ đo tốc độ. - Đổng hổ Ôm kế - Đồng hổ vạn năng hiện sô. 87 III. NỘI DUNG 1. Đọc nhãn hiệu xác định các lượng định mức. 2. Xác định sự liên hệ giữa các cuộn dây của Động cơ không đồng bộ 3 pha. 3. Đo kiểm tra RC t giữa các pha với nhau giữa các pha với vỏ. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đọc nhãn hiệu Động cơ Liên Xô và ghi lại các thông số kỹ thuật. Đọc nhãn hiệu Động cơ Hàn Quốc và ghi lại các thông số kỹ thuật. Đọc nhãn hiệu Động cơ 2 cấp tốc độ Liên Xô và ghi lại thông số kỹ thuật. 2. Tháo nắp hộp đấu dây 3 Động cơ tháo cầu đấu. Dùng đồng hồ vạn năng hiện số đo điện ưở các cuộn dây của 3 động cơ và ghi lại các giá trị đó. 3. Dùng MQ đo điện trở cách điện các cuộn dây của 3 động cơ đo Rcđ của các cuộn dây với vỏ Động cơ. V. YÊU CẦU BÁO CÁO 1. Điền vào bảng sau Động cơ Các lượng định mức Ưm Pđm Liên Xô Hàn Quốc 2 tốc độ 2. Anh chị hay cho biết cách đấu dây của các động cơ trên để sử dụng với lưới điện 380V 220V. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.