TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 4. Dựa vào sơ đổ nguyên lý cúa máy phát điện 1 chiều anh chị hãy cho biết các đổng hổ Wj w2 w3 w4 chỉ các giá trị điện trở của các cuộn dây nào Anh chị có nhận xét gì về các giá trị đó Nhận xét thí nghiệm 58 Thí nghiệm số 21 XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP KÍCH TỪ VÀ DÒNG KÍCH TỪ ĐỊNH MỨC CỦA MÂY PHÁT ĐIỆN 1 CHIỂU Học sinh Lớp Ngày thí nghiêm Giáo viên hướng dãn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Nắm vững nguyên lý làm việc của máy phát điện 1 chiều. - Nắm vững phương pháp đấu nối các cuộn dây của máy phát điện tương ứng vái chiều quay của động cơ sơ cấp. - Rèn kỹ năng đấu mạch điện máy phát điện. II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 3 - Xe thí nghiệm số 4 - Đồng hồ đo các loại - Nguồn điện 1 chiểu. III. NỘI DUNG 1. Quan sát kết cấu đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm 2. Ghi lại các thông số kỹ thuật. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đấu nối theo sơ đồ sau 59 2. Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu để có điện áp phù hợp với ưđm của động cơ sơ cấp. - Đóng điện cho động cơ cấp 300V . 3. Điều chỉnh nguổn 1 chiều tăng dần đến khi v2 chỉ 230V. Ghi lại chỉ số của Vị và A. 4. Cắt điện động cơ sơ cấp tráo 2 trong 3 pha. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.