TAILIEUCHUNG - Danh sách thành viên WTO

Bao gồm tên và ngày gia nhập của tất cả các thành viên WTO từ khi tổ chức mời thành lập cho đến nay. Bảng danh sách này sẽ giúp các ban nắm rõ hơn về sự hình thành và quá trình phát triên không ngừng của tổ chức thương mại thế giớ WTO | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN