TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 1

Tài liệu " Thực hành lâm sàng thần kinh học " được biên soạn dành cho các sinh viên ngành y tham khảo, tài liệu hướng dẫn cách khám bệnh lâm sàng thần kinh. Tài liệu trình bày các phương pháp làm bệnh án thần kinh, quy trình và cách khám từng phần của hệ thần kinh, nhưng chứng bệnh thường gặp và các điều tri | . NGUYÊN VĂN CHƯƠNG THỰC HÀNH LÂM SÀNG ũĩă M ìấo@ TẬP I - KHẢM LÀM SÀNG HỆ THẨN KINH MỤC LỤC Lòi nói đầu 3 Phương pháp làm bệnh án thần kinh 7 Khám các dây thần kinh sọ não 28 Khám chức năng vận động 81 Khám chức năng cảm giác 98 Khám phối hợp vận động và thăng bằng 113 Khám chức năng phản xạ 124 Khám hội chứng thắt lưng - hông 147 Khám hội chứng màng não 159 Khám chức năng thực vật 166 Khám bệnh nhân hôn mê 171 5 PHƯƠNG PHÁP LÀM BỆNH ÁN THẦN KINH I. MỞ ĐẦU Bệnh án là một tài liệu y học quan trọng có tính phốp lý VÌ vậy cần phải trình bày sạch sẽ sáng sủa chi tiết. Trong khi tiếp xúc với bệnh nhân cũng như ngưòi hộ tống hoặc ngtròi nhà bệnh nhân để khai thác bệnh sử và làm bệnh án người thầy thuốc cần kiên trì lắng nghe họ trình bày đồng thời xen vào những câu hỏi có tính chất định hưống để lời kể bệnh được sát thực hơn với nội dung cần thiết của bệnh án. Cách khai thác bệnh sử cách khám bệnh cần được tiến hành tuần tự và tiêu chuẩn hoá để tránh nhầm lẫn bỏ sót. Cũng như bệnh án của các chuyên ngành khác ngoài phần thủ tục hành chính và các dũ kiện để xác định các yếu tô chung về danh tính của bệnh nhân thì nội dung bệnh án thần kinh gồm có 3 phần phần hỏi bệnh phần khám bệnh và phần kết luận. Tuy nhiên bệnh án thần kinh còn có những đặc điểm riêng về trình tự và về cách mô tả các triệu chíỉng lâm sàng. Bệnh án thẩn kinh dành cho các bệnh nhân vào thường quy có mẫu in sẵn. Sau đây chúng tôi xin giới thiộu phương pháp trình bày và hoàn thành một bệnh án chuyên ngành này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.